Strona używa plików cookies więcej

Historia, kilka pedagogik, psychologia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo, muzykologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia w przestrzeni publicznej, dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja i gospodarowanie a także jedyne w kraju militarioznawstwo – tak szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną oferuje studentom Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Wydział tworzy siedem instytutów i jedna katedra

Instytut Archeologii
Instytut Historyczny
Instytut Historii Sztuki
Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Muzykologii
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Niemal 80 pracujących tutaj profesorów i doktorów habilitowanych i niemal 200 doktorów zapewnia stały rozwój szkół naukowych w dziedzinach uprawianych na wydziale a nauki historyczne i pedagogiczne łączą się ze sobą. Realizowane są również nowe formy edukacji, np. tutoring.

Studenci mogą wybierać spośród bogatej oferty studiów I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studiów jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych i doktoranckich.

Każdego roku archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego w trakcie prac wykopaliskowych odkrywają niezwykłe znaleziska. W 2016 roku była to pochodząca z XVI w. szubienica i zbiorowy pochówek sprzed 4, 5 tys. lat – kobiety, mężczyzny i dwójki dzieci. Obecnie trwają badania znalezisk. Archeolodzy z Wydziału prowadzą również wykopaliska na pustyni Gobi w Mongolii.

Wydział uzyskał prestiżową kategorię A+, przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Studenci rozwijają swoje pasje w kołach naukowych, organizują konferencje i sympozja oraz prowadzą własne badania.

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.