Strona używa plików cookies więcej

Jest jednym z największych wydziałów uniwersyteckich. Wydział Nauk Społecznych dysponuje nowoczesną ofertą programową, a wielu studentów za swoje osiągnięcia w nauce otrzymuje stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W skład Wydziału wchodzą:

Instytut Politologii

Instytut Studiów Międzynarodowych

Instytut Socjologii

Instytut Filozofii

i dwie katedry: Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Katedra Studiów Europejskich.

Studenci kształcą się tutaj na kierunkach: filozofia, socjologia, praca socjalna, socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia ekonomiczna politologia, polityka publiczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, dyplomacja europejska, zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zarządzanie projektami społecznymi, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Popularnością cieszą się studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim. Wyjeżdżają również na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus +. Wydział bierze również udział w dwóch programach Erasmus Mundus „Global studies” oraz „MITRA”.

Na kierunku stosunki międzynarodowe studenci mogą realizować program Double Degree Program, który gwarantuje uzyskanie dyplomów Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Padwie.

Badania naukowe w ramach Wydziału Nauk Społecznych prowadzone są przez instytuty i obejmują przede wszystkim badania w zakresie nauk politycznych, badania w zakresie polityki społecznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, badania w zakresie niemcoznawstwa i śląskoznawstwa, badania w zakresie socjologii empirycznej i teoretycznej, w odniesieniu do problemów socjologii kultury i cywilizacji, edukacji, miasta i wsi, nauki i wiedzy, sfery publicznej, zachowań konsumenckich, płci i rodziny, pogranicza, a także socjologii ogólnej i stosowanej oraz pracy socjalnej,  badania antycznych i średniowiecznych źródeł kulturowej tożsamości europejskiej, badania źródeł filozofii chrześcijańskiej, nowożytnej, klasycznej niemieckiej i współczesnej, badania nad historią mistyki, ze szczególnym uwzględnieniem mistyki śląskiej, badania współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz współczesnych koncepcji etycznych i estetycznych, badania nad rachunkami zdaniowymi, metodami logicznymi, historią logiki, związkami logiki i filozofii oraz matematyki.

Studenci rozwijają swoje zainteresowania w ramach Koła Młodych Politologów, Koła Naukowego Studentów Socjologii, Koła Inicjatyw Społecznych Studentów, Akademickiego Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej, Koła Naukowego Studentów Socjologii i wielu innych.

Fot. Steven Lilley/Flickr/CC BY-SA 2.0