Strona używa plików cookies więcej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego należy do najstarszych i najlepszych w Polsce. Historia i tradycja sięgająca XIX wieku, połączone z doskonałymi warunkami i możliwościami nauczania skutkują od lat utrzymywaniem się Wydziału w ścisłej czołówce ogólnopolskich rankingów.

Studiuje tu kilka tysięcy studentów, a chęć podjęcia nauki co roku deklaruje wielu maturzystów z Polski, Europy i całego świata. Oferta dydaktyczna jest dynamicznie dostosowywana do wymagań rynku pracy, a na kierunkach uruchamiane są nowe, atrakcyjne i unikalne specjalności.

Na Wydziale studenci kształcą się na kierunkach: prawo, administracja (specjalności: administracja sektora publicznego, administracja europejska, samorząd terytorialny, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja mienia publicznego, administracja penitencjarna i służba kuratorska, administracja skarbowa, administration in international Organizations, bachelor of business administration), ekonomia (specjalności: prawo w biznesie, rachunkowość i podatki, master managerial economics), konsulting prawny i gospodarczy, kryminologia, LL.M. international and european law.

Studenci prawa, administracji i ekonomii mogą kształcić się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym). Mogą również kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Wydział prowadzi również studia podyplomowe i kursy dokształcające. Działają tu szkoły prawa niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego, austriackiego, angielskiego i europejskiego, a także Uniwersytecka Poradnia Prawna. Prowadzony jest również Kurs Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowany we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego corocznie znajduje się w ścisłej czołówce rankingów, zajmując miejsca na podium. W 2017 r. po raz kolejny nasz Wydział udowodnił, że należy do ścisłego grona uczelni kształcących najlepszych studentów w kraju.