Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Nauka / Studenci

Wygraj staż w sektorze kosmicznym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w II edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego, kierowanego do absolwentów i młodych naukowców.

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a formami sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego. W tegorocznej edycji udział weźmie 15 podmiotów z Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy z nich kierowany jest do firm i rozpoczął się 19 maja. Drugi etap dedykowany jest absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, osobom z otwartym przewodem doktorskim oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Etap ten został zainaugurowany 2 czerwca.

Nagrodami w Ii edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Na uwagę zasługuje fakt, że 85 proc. laureatów poprzedniej edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do udziału w konkursie poprzez wysyłanie swoich na adres mailowy Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: biuro@space.biz.pl do 16 czerwca, do godz. 15.00 (w temacie proszę wpisać KONKURS O STAŻ). Wszystkie dostępne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie organizatora.

Dodane przez: Michał Raińczuk

9 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 19 Cze 2017