Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Wyjazdy nauczycieli akademickich – wsparcie IDUB 

Uwaga nauczyciele akademiccy! Wkrótce ruszy konkurs Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (poniżej), a w najbliższym czasie opublikujemy harmonogram.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 154/2021:

  1. uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych;
  2. wyjazdy na staże naukowe realizowane mogą być w formie pobytów trwających minimum 14 dni, maksimum 3 miesiące;
  3. beneficjenci wyłonieni w konkursie otrzymują granty na kwotę będącą sumą dofinansowania kosztów podróży i pobytu na podstawie zawartej z nimi umowy stażowej.

Osobą do kontaktu jest

Urszula Broda, Biuro Współpracy Międzynarodowej

tel. 71 375 27 05, e-mail: urszula.broda@uwr.edu.pl

Więcej o konkursie na stronie Uczelni Badawczej.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

8 paź 2021

ostatnia modyfikacja: 11 paź 2021