Strona używa plików cookies więcej

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego:

Lp. Nazwa olimpiady Kierunki, na które przyjmowani są LAUREACI Kierunki, na które przyjmowani są FINALIŚCI
1. Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki– sekcja muzyki lub plastyki – sekcja plastyki ·       filologia polska·       historia sztuki (sekcja plastyki)·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       muzykologia·       publikowanie cyfrowe i sieciowe ·       filologia polska·       historia sztuki (sekcja plastyki)·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       muzykologia·       publikowanie cyfrowe i sieciowe
2. Olimpiada Astronomiczna ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe
3. Olimpiada Biologiczna ·       biologia·       biologia człowieka·       biotechnologia·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       pedagogika·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ·       biologia·       biologia człowieka·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       pedagogika·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
4. Olimpiada Chemiczna ·       astronomia·       biologia·       biotechnologia·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       fizyka·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka ·       astronomia·       biologia·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       fizyka·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka
5. Olimpiada Cyfrowa ·       filozofia·       politologia·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       filozofia·       politologia·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami  społecznymi
6. Olimpiada Filozoficzna ·       filologia polska·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna ·       filologia polska·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna
7. Olimpiada Fizyczna ·       astronomia·       biotechnologia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka
8. Olimpiada Geograficzna ·       archeologia·       etnologia i antropologia kulturowa·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       inżynieria geologiczna·       niderlandystyka·       ochrona środowiska·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka ·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       inżynieria geologiczna·       ochrona środowiska·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka
9. Olimpiada Historyczna ·       administracja·       archeologia·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       etnologia i antropologia kulturowa·       europeistyka·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       historia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       europeistyka·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       historia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       militarioznawstwo·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi
10. Olimpiada Informatyczna ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe matematyka·       publikowanie cyfrowe i sieciowe·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych ·       astronomia·       chemia·       fizyka·       filozofia·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       matematyka·       publikowanie cyfrowe i sieciowe·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych
11. Olimpiada Języka Angielskiego ·       dalekowschodnia·       dyplomacja europejska·       filologia angielska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia angielska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka
12. Olimpiada Języka Białoruskiego ·       dalekowschodnia·       niderlandystyka ·       niderlandystyka
13. Olimpiada Języka Francuskiego ·       dalekowschodnia·       dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       niderlandystyka
14. Olimpiada Języka Hiszpańskiego ·       dalekowschodnia dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       niderlandystyka
15. Olimpiada Języka Łacińskiego ·       dalekowschodnia·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       niderlandystyka ·       dalekowschodnia·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       niderlandystyka
16. Olimpiada Języka Niemieckiego ·       dalekowschodnia·       dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka
17. Olimpiada Języka Rosyjskiego ·       dalekowschodnia dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       niderlandystyka
18. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej ·       filozofia·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       matematyka ·       filozofia·       informatyka·       matematyka
19. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego ·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       etnologia i antropologia kulturowa·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       kulturoznawstwo·       niderlandystyka·       pedagogika ·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       niderlandystyka·       pedagogika
20. Olimpiada Matematyczna ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna matematyka·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka
21. Olimpiada Policyjna ·       bezpieczeństwo narodowe·       socjologia grup dyspozycyjnych
22. Olimpiada Statystyczna ·       astronomia·       ekonomia·       fizyka·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka ·       astronomia·       ekonomia·       fizyka·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana    i systemy pomiarowe·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·      socjologia grup    dyspozycyjnych·       turystyka
23. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ·       biologia·       biologia człowieka·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ·       biologia·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
24. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ·       administracja·       ekonomia·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       ekonomia·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi
25. Olimpiada Wiedzy o III RP ·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       historia·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       niderlandystyka·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·      praca socjalna·      socjologia·      socjologia ekonomiczna·      socjologia grup dyspozycyjnych·      zarządzanie projektami społecznymi
26. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności ·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       europeistyka·       politologia·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe ·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       europeistyka·       politologia·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe
27. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej ·       bezpieczeństwo narodowe·       niderlandystyka·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi
28. Olimpiada Wiedzy o Mediach ·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 miejsca dla laureatów z najwyższą punktacją uzyskaną w III etapie olimpiady)·       filozofia·       niderlandystyka·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       zarządzanie projektami społecznymi ·       filozofia·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       zarządzanie projektami społecznymi
29. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi
30. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, organizowana przez WSPiA w Rzeszowie ·       administracja·       ekonomia·       prawo ·       administracja·       ekonomia·       prawo
31. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       ekonomia·       europeistyka·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       historia·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       niderlandystyka·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       ekonomia·       europeistyka·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi
32. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym ·       administracja·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       europeistyka·       filozofia·       historia·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       niderlandystyka·       politologia·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       dyplomacja europejska·       europeistyka·       filozofia·       politologia·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych·       socjologia ekonomiczna·       zarządzanie projektami społecznymi
33. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości ·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       niderlandystyka·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi ·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi
34. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       ekonomia·       etnologia i antropologia kulturowa·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       historia·       kulturoznawstwo·       niderlandystyka·       militarioznawstwo·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       ekonomia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi
35. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności ·       biologia·       biologia człowieka·       genetyka i biologia eksperymentalna·       mikrobiologia·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ·       biologia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       mikrobiologia·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Wykaz konkursów ogólnopolskich:

Lp. Nazwa konkursu Kierunki, na które przyjmowani są LAUREACI Kierunki, na które przyjmowani są FINALIŚCI
1. Krajowy Turniej Młodych Fizyków ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe
2. Ogólnopolski konkurs ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” ·       bezpieczeństwo narodowe·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych ·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych
3. Ogólnopolski konkurs ,,Bliżej Europy” dla uczniów szkół średnich Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego ·       stosunki międzynarodowe
4. Ogólnopolski konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” organizowany przez Fundację Shalom ·       judaistyka
5. Ogólnopolski konkurs historyczny „Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii” ·       europeistyka·       historia·       politologia·       socjologia·       zarządzanie projektami społecznymi ·       socjologia
6. Ogólnopolski konkurs „Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz” ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe
7. Ogólnopolski konkurs Wiedzy Geologicznej organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze ·       geologia·       ochrona środowiska ·       geologia·       ochrona środowiska
8. Ogólnopolski konkurs Wiedzy o Europie „My w Europie” ·       politologia·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych
9. Ogólnopolski konkurs „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą” ·       europeistyka·       historia