Strona używa plików cookies więcej

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego:

Lp. Nazwa olimpiady Kierunki, na które przyjmowani są LAUREACI Kierunki, na które przyjmowani są FINALIŚCI
1. Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki– sekcja muzyki lub plastyki – sekcja plastyki ·       filologia polska·       historia sztuki (sekcja plastyki)·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       muzykologia·       publikowanie cyfrowe i sieciowe ·       filologia polska·       historia sztuki (sekcja plastyki)·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       muzykologia·       publikowanie cyfrowe i sieciowe
2. Olimpiada Astronomiczna ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe
3. Olimpiada Biologiczna ·       biologia·       biologia człowieka·       biotechnologia·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       pedagogika·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ·       biologia·       biologia człowieka·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       pedagogika·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
4. Olimpiada Chemiczna ·       astronomia·       biologia·       biotechnologia·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       fizyka·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka ·       astronomia·       biologia·       chemia·       chemia i toksykologia sądowa·       chemia medyczna·       fizyka·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka
5. Olimpiada Cyfrowa ·       filozofia·       politologia·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       filozofia·       politologia·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami  społecznymi
6. Olimpiada Filozoficzna ·       filologia polska·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna ·       filologia polska·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna
7. Olimpiada Fizyczna ·       astronomia·       biotechnologia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       ochrona środowiska·       turystyka
8. Olimpiada Geograficzna ·       archeologia·       etnologia i antropologia kulturowa·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       inżynieria geologiczna·       niderlandystyka·       ochrona środowiska·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka ·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       inżynieria geologiczna·       ochrona środowiska·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka
9. Olimpiada Historyczna ·       administracja·       archeologia·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       etnologia i antropologia kulturowa·       europeistyka·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       historia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       europeistyka·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       historia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       judaistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       militarioznawstwo·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi
10. Olimpiada Informatyczna ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe matematyka·       publikowanie cyfrowe i sieciowe·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych ·       astronomia·       chemia·       fizyka·       filozofia·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       matematyka·       publikowanie cyfrowe i sieciowe·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych
11. Olimpiada Języka Angielskiego ·       dalekowschodnia·       dyplomacja europejska·       filologia angielska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia angielska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka
12. Olimpiada Języka Białoruskiego ·       dalekowschodnia·       niderlandystyka ·       niderlandystyka
13. Olimpiada Języka Francuskiego ·       dalekowschodnia·       dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       niderlandystyka
14. Olimpiada Języka Hiszpańskiego ·       dalekowschodnia dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       niderlandystyka
15. Olimpiada Języka Łacińskiego ·       dalekowschodnia·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       niderlandystyka ·       dalekowschodnia·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       niderlandystyka
16. Olimpiada Języka Niemieckiego ·       dalekowschodnia·       dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       judaistyka·       niderlandystyka
17. Olimpiada Języka Rosyjskiego ·       dalekowschodnia dyplomacja europejska·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       italianistyka·       niderlandystyka ·       dyplomacja europejska·       filologia francuska·       filologia hiszpańska·       italianistyka·       niderlandystyka
18. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej ·       filozofia·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       matematyka ·       filozofia·       informatyka·       matematyka
19. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego ·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       etnologia i antropologia kulturowa·       filologia czeska·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filologia rosyjska·       filologia serbska i chorwacka·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       kulturoznawstwo·       niderlandystyka·       pedagogika ·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       filologia francuska·       filologia germańska·       filologia hiszpańska·       filologia indyjska i kultura Indii·       filologia klasyczna·       filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska·       filologia polska·       filozofia·       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo·       italianistyka·       kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo·       niderlandystyka·       pedagogika
20. Olimpiada Matematyczna ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna·       matematyka·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka ·       astronomia·       chemia·       filozofia·       fizyka·       geografia·       geologia·       gospodarka przestrzenna·       indywidualne studia informatyczno-matematyczne·       informatyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       inżynieria geologiczna matematyka·       pedagogika·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka
21. Olimpiada Policyjna ·       bezpieczeństwo narodowe·       socjologia grup dyspozycyjnych
22. Olimpiada Statystyczna ·       astronomia·       ekonomia·       fizyka·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       turystyka ·       astronomia·       ekonomia·       fizyka·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       informatyka stosowana    i systemy pomiarowe·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·      socjologia grup    dyspozycyjnych·       turystyka
23. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ·       biologia·       biologia człowieka·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ·       biologia·       filozofia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       mikrobiologia·       ochrona środowiska·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
24. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ·       administracja·       ekonomia·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       ekonomia·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi
25. Olimpiada Wiedzy o III RP ·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       historia·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       niderlandystyka·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·      praca socjalna·      socjologia·      socjologia ekonomiczna·      socjologia grup dyspozycyjnych·      zarządzanie projektami społecznymi
26. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności ·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       europeistyka·       politologia·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe ·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       europeistyka·       politologia·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe
27. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej ·       bezpieczeństwo narodowe·       niderlandystyka·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi
28. Olimpiada Wiedzy o Mediach ·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 miejsca dla laureatów z najwyższą punktacją uzyskaną w III etapie olimpiady)·       filozofia·       niderlandystyka·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       zarządzanie projektami społecznymi ·       filozofia·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       zarządzanie projektami społecznymi
29. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, organizowana przez Wyższą Szkołę Prawai Administracji w Przemyślu ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi
30. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, organizowana przez WSPiA w Rzeszowie ·       administracja·       ekonomia·       prawo ·       administracja·       ekonomia·       prawo
31. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       ekonomia·       europeistyka·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       historia·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       niderlandystyka·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       dziennikarstwo i komunikacja społeczna·       ekonomia·       europeistyka·       filozofia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       pedagogika·       politologia·       praca socjalna·       prawo·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi
32. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym ·       administracja·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       europeistyka·       filozofia·       historia·       kulturoznawstwo·       militarioznawstwo·       niderlandystyka·       politologia·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       dyplomacja europejska·       europeistyka·       filozofia·       politologia·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych·       socjologia ekonomiczna·       zarządzanie projektami społecznymi
33. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości ·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       niderlandystyka·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi ·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       turystyka·       zarządzanie projektami społecznymi
34. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie·       ekonomia·       etnologia i antropologia kulturowa·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       historia·       kulturoznawstwo·       niderlandystyka·       militarioznawstwo·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi ·       administracja·       bezpieczeństwo narodowe·       dyplomacja europejska·       ekonomia·       geografia·       gospodarka przestrzenna·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       stosunki międzynarodowe·       zarządzanie projektami społecznymi
35. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności ·       biologia·       biologia człowieka·       genetyka i biologia eksperymentalna·       mikrobiologia·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym ·       biologia·       genetyka i biologia eksperymentalna·       mikrobiologia·       zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Wykaz konkursów ogólnopolskich:

Lp. Nazwa konkursu Kierunki, na które przyjmowani są LAUREACI Kierunki, na które przyjmowani są FINALIŚCI
1. Krajowy Turniej Młodych Fizyków ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe
2. Ogólnopolski konkurs ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” ·       bezpieczeństwo narodowe·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych ·       socjologia·       socjologia grup dyspozycyjnych
3. Ogólnopolski konkurs ,,Bliżej Europy” dla uczniów szkół średnich Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego ·       stosunki międzynarodowe
4. Ogólnopolski konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” organizowany przez Fundację Shalom ·       judaistyka
5. Ogólnopolski konkurs historyczny „Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii” ·       europeistyka·       historia·       politologia·       socjologia·       zarządzanie projektami społecznymi ·       socjologia
6. Ogólnopolski konkurs „Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz” ·       astronomia·       fizyka·       informatyka stosowana i systemy pomiarowe
7. Ogólnopolski konkurs Wiedzy Geologicznej organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze ·       geologia·       ochrona środowiska ·       geologia·       ochrona środowiska
8. Ogólnopolski konkurs Wiedzy o Europie „My w Europie” ·       politologia·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych·       zarządzanie projektami społecznymi ·       praca socjalna·       socjologia·       socjologia ekonomiczna·       socjologia grup dyspozycyjnych
9. Ogólnopolski konkurs „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą” ·       europeistyka·       historia