Strona używa plików cookies więcej

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Wrocławskim.

Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego:

Lp. Nazwa olimpiady Kierunki, na które przyjmowani są LAUREACI Kierunki, na które przyjmowani są FINALIŚCI
1. Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki– sekcja muzyki lub plastyki – sekcja plastyki
 • filologia polska
 • historia sztuki (sekcja plastyki)
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • muzykologia
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe
 • filologia polska
 • historia sztuki (sekcja plastyki)
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • muzykologia
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe
2. Olimpiada Astronomiczna
 • astronomia
 • fizyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • astronomia
 • fizyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
3. Olimpiada Biologiczna
 • biologia
 • biologia człowieka
 • biotechnologia
 • chemia
 • chemia i toksykologia sądowa
 • chemia medyczna
 • filozofia
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • geologia
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • turystyka
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • biologia
 • biologia człowieka
 • chemia
 • chemia i toksykologia sądowa
 • chemia medyczna
 • filozofia
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • geologia
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • turystyka
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
4. Olimpiada Chemiczna
 • astronomia
 • biologia
 • biotechnologia
 • chemia
 • chemia i toksykologia sądowa
 • chemia medyczna
 • fizyka
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • inżynieria geologiczna
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • turystyka
 • astronomia
 • biologia
 • chemia
 • chemia i toksykologia sądowa
 • chemia medyczna
 • fizyka
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • inżynieria geologiczna
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • turystyka
5. Olimpiada Cyfrowa
 • filozofia
 • politologia
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • filozofia
 • politologia
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie projektami społecznymi
6. Olimpiada Filozoficzna
 • filologia polska
 • filozofia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • judaistyka
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • filologia polska
 • filozofia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • judaistyka
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
7. Olimpiada Fizyczna
 • astronomia
 • biotechnologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informatyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • inżynieria geologiczna
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • turystyka
 • astronomia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informatyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • inżynieria geologiczna
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • turystyka
8. Olimpiada Geograficzna
 • archeologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria geologiczna
 • niderlandystyka
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • turystyka
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria geologiczna
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • turystyka
9. Olimpiada Historyczna
 • administracja
 • archeologia
 • dyplomacja europejska
 • dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • europeistyka
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filozofia
 • historia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • kulturoznawstwo
 • militarioznawstwo
 • pedagogika
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • studia śródziemnomorskie
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • administracja
 • dyplomacja europejska
 • dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
 • europeistyka
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filozofia
 • historia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • militarioznawstwo
 • pedagogika
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • studia śródziemnomorskie
 • zarządzanie projektami społecznymi
10. Olimpiada Informatyczna
 • astronomia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • matematyka
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • astronomia
 • chemia
 • fizyka
 • filozofia
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • matematyka
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
11. Olimpiada Języka Angielskiego
 • anglistyka
 • dyplomacja europejska
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • filologia rosyjska
 • italianistyka
 • judaistyka
 • koreanistyka
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • anglistyka
 • dyplomacja europejska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • italianistyka
 • judaistyka
 • niderlandystyka
12. Olimpiada Języka Białoruskiego
 • koreanistyka
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • niderlandystyka
13. Olimpiada Języka Francuskiego
 • dyplomacja europejska
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • filologia rosyjska
 • italianistyka
 • koreanistyka
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • dyplomacja europejska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • italianistyka
 • niderlandystyka
14. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 • dyplomacja europejska
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • filologia rosyjska
 • italianistyka
 • koreanistyka
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • dyplomacja europejska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • italianistyka
 • niderlandystyka
15. Olimpiada Języka Łacińskiego
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filozofia
 • italianistyka
 • koreanistyka
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • studia śródziemnomorskie
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filozofia
 • italianistyka
 • koreanistyka
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • studia śródziemnomorskie
16. Olimpiada Języka Niemieckiego
 • dyplomacja europejska
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • filologia rosyjska
 • italianistyka
 • judaistyka
 • koreanistyka
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • dyplomacja europejska
 • filologia francuska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • italianistyka
 • judaistyka
 • niderlandystyka
17. Olimpiada Języka Rosyjskiego
 • dyplomacja europejska
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • filologia rosyjska
 • italianistyka
 • koreanistyka
 • niderlandystyka
 • sinologia
 • dyplomacja europejska
 • filologia francuska
 • filologia hiszpańska
 • italianistyka
 • niderlandystyka
18. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • filozofia
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informatyka
 • matematyka
 • filozofia
 • informatyka
 • matematyka
19. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • italianistyka
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • kulturoznawstwo
 • niderlandystyka
 • pedagogika
 • studia śródziemnomorskie
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia francuska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filozofia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • italianistyka
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • niderlandystyka
 • pedagogika
 • studia śródziemnomorskie
20. Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
 • historia
 • militarioznawstwo
 • historia
 • mililarioznawstwo
21. Olimpiada Matematyczna
 • astronomia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informatyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • inżynieria geologiczna
 • matematyka
 • pedagogika
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • turystyka
 • astronomia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informatyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • inżynieria geologiczna
 • matematyka
 • pedagogika
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • turystyka
22. Olimpiada Policyjna
 • bezpieczeństwo narodowe
 • socjologia grup dyspozycyjnych
23. Olimpiada Statystyczna
 • astronomia
 • ekonomia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • turystyka
 • astronomia
 • ekonomia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • turystyka
24. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • biologia
 • biologia człowieka
 • filozofia
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • turystyka
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • biologia
 • filozofia
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • turystyka
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
25. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • administracja
 • ekonomia
 • filozofia
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • praca socjalna
 • prawo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • turystyka
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • administracja
 • ekonomia
 • filozofia
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • praca socjalna
 • prawo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • turystyka
 • zarządzanie projektami społecznymi
26. Olimpiada Wiedzy o III RP
 • dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • militarioznawstwo
 • niderlandystyka
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • zarządzanie projektami społecznymi
27. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dyplomacja europejska
 • europeistyka
 • politologia
 • socjologia
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie migracjami
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dyplomacja europejska
 • europeistyka
 • politologia
 • socjologia
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
28. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej
 • bezpieczeństwo narodowe
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • zarządzanie projektami społecznymi
29. Olimpiada Wiedzy o Mediach
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 miejsca dla laureatów z najwyższą punktacją uzyskaną w III etapie olimpiady)
 • filozofia
 • niderlandystyka
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • filozofia
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • zarządzanie projektami społecznymi
30. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, organizowana przez Wyższą Szkołę Prawai Administracji w Przemyślu
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • zarządzanie projektami społecznymi
31. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, organizowana przez WSPiA w Rzeszowie
 • administracja
 • ekonomia
 • prawo
 • administracja
 • ekonomia
 • prawo
32. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dyplomacja europejska
 • dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • europeistyka
 • filozofia
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • militarioznawstwo
 • niderlandystyka
 • pedagogika
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dyplomacja europejska
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • europeistyka
 • filozofia
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • pedagogika
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka
 • zarządzanie projektami społecznymi
33. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • administracja
 • dyplomacja europejska
 • dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
 • europeistyka
 • filozofia
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • militarioznawstwo
 • niderlandystyka
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • administracja
 • dyplomacja europejska
 • europeistyka
 • filozofia
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • socjologia ekonomiczna
 • zarządzanie projektami społecznymi
34. Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • niderlandystyka
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • turystyka
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • turystyka
 • zarządzanie projektami społecznymi
35. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dyplomacja europejska
 • dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie
 • ekonomia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • kulturoznawstwo
 • militarioznawstwo
 • niderlandystyka
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dyplomacja europejska
 • ekonomia
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie projektami społecznymi
36. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • biologia
 • biologia człowieka
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • mikrobiologia
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • biologia
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • mikrobiologia
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Wykaz konkursów ogólnopolskich:

Lp. Nazwa konkursu Kierunki, na które przyjmowani są LAUREACI Kierunki, na które przyjmowani są FINALIŚCI
1. Krajowy Turniej Młodych Fizyków
 • astronomia
 • fizyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
2. Ogólnopolski konkurs ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”
 • bezpieczeństwo narodowe
 • socjologia
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • socjologia
 • socjologia grup dyspozycyjnych
3. Ogólnopolski konkurs ,,Bliżej Europy” dla uczniów szkół średnich Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • stosunki międzynarodowe
4. Ogólnopolski konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” organizowany przez Fundację Shalom
 • judaistyka
5. Ogólnopolski konkurs historyczny „Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii”
 • europeistyka
 • historia
 • politologia
 • socjologia
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • socjologia
6. Ogólnopolski konkurs „Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. Bożeny Koronkiewicz”
 • astronomia
 • fizyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
7. Ogólnopolski konkurs Wiedzy Geologicznej organizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze
 • geologia
 • ochrona środowiska
 • geologia
 • ochrona środowiska
8. Ogólnopolski konkurs Wiedzy o Europie „My w Europie”
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • praca socjalna
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
9. Ogólnopolski konkurs „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą”
 • europeistyka
 • historia