Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Wyniki MINIATURY 6 – dwie nasze badaczki otrzymały dofinansowanie

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listę rankingową nr 1 działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2022 r. Wśród osób, które otrzymają dofinansowanie znalazły się badaczki z Zakładu Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – dr Magdalena Matkowska-Jerzyk i dr Kamila Woźniak.

Dr Magdalena Matkowska-Jerzyk

Zagadnienia językowe związane z fenomenem powstania (i koncepcji) zakładów Tomáša Bati oraz działalności tej firmy w Czechosłowacji i Czechach, kwota dofinansowania: 16 211 zł.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruję na zagadnieniach językowych związanych z fenomenem firmy obuwniczej Tomáša Bati oraz jej działalnością w Czechosłowacji i Czechach. Badając jej spuściznę archiwalną, zamierzam opisać charakterystyczne zjawiska leksykalne i frazeologiczne wyróżniające się na tle niezwykle dynamicznego rozwoju czeszczyzny okresu międzywojennego, jak m.in. nazewnictwo związane z jednej strony z organizacją firmy i zakładowej społeczności, z kreacją jej przestrzeni społecznej i geograficznej, z drugiej produktami firmowymi z ich marketingową oprawą, a więc także towarzyszące kwestie z zakresu perswazji językowej.

Dr Kamila Woźniak

Między pamięcią a zapomnieniem. Czeskie i występujące w czeskim przekładzie niemieckie świadectwa literackie dotyczące powstania praskiego 1945 r. Wartość dofinansowania: 23 299 zł.

Powstanie praskie, które wybuchło w maju 1945 roku, stało się symbolicznym i tragicznym końcem prawie ośmiuset lat koegzystencji Czechów i Niemców. Głównym celem mojego działania będzie analiza literackiego obrazu powstania praskiego w kontekście dyskursu memorialnego. Pozwoli to w przyszłości stworzyć szerszą perspektywę literaturoznawczych badań porównawczych.

Wyniki konkursu

Dodane przez: Agata Mitek

26 maja 2022

ostatnia modyfikacja: 26 maja 2022