Strona używa plików cookies więcej

dr Łukasz Prus

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim
Uniwersytet Wrocławski

adiunkt
Zakład Porównawczej Administracji Publicznej