Strona używa plików cookies więcej

Wzory umów

Poniżej znajdziesz wzory umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych.

 1. Uchwała Nr 85_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UWr PDF 95 KB
 2. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 1 PDF 142 KB
 3. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 2 PDF 80 KB
 4. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 3 PDF 79 KB
 5. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 4 PDF 110 KB
 6. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 5 PDF 79 KB
 7. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 6 PDF 79 KB
 8. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 7 PDF 122 KB
 9. exemplar of agreement on the conditions of charging fees for the provision of educational services on full-/part-time programmes* in english and rules on affiliating student publications - Annex No. 7 PDF 154 KB
 10. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 8 PDF 57 KB
 11. exemplar of amendment on the conditions of charging fees for the provision of educational services on full-/part-time programmes* in english and rules on affiliating student publications - Annex No. 8 PDF 79 KB
 12. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 9 PDF 80 KB
 13. exemplar of amendment on the conditions of charging fees for the provision of educational services on full-/part-time programmes* in english and rules on affiliating student publications - Annex No. 9 PDF 79 KB
 14. wzór umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 19 PDF 156 KB
 15. exemplar of agreement on conditions for payments made by foreigners taking up paid studies and rules on affiliating student publications - Annex No. 19 PDF 201 KB
 16. wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia/studia doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji studenta/doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 21 PDF 80 KB
 17. exemplar of amendment on conditions for payments made by foreigners taking up paid studies/doctoral studies* and rules on affiliating student/phd student* publications - Annex No. 21 PDF 79 KB
 18. wzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim – załącznik nr 26 PDF 116 KB