Strona używa plików cookies więcej

Wzory umów

Wzory umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych.

 1. Uchwała Nr 85_2017 Senatu UWr z dnia 2017-06-28 w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UWr PDF 95 KB
 2. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 1 PDF 141 KB
 3. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 2 PDF 80 KB
 4. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 3 PDF 79 KB
 5. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 4 PDF 110 KB
 6. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 5 PDF 79 KB
 7. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 6 PDF 79 KB
 8. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 7 PDF 122 KB
 9. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 8 PDF 57 KB
 10. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji studenta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 9 PDF 80 KB
 11. wzór umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji studenta – załącznik nr 19 PDF 156 KB
 12. wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia/studia doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji studenta/doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 21 PDF 80 KB
 13. wzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim – załącznik nr 26 PDF 116 KB