Strona używa plików cookies więcej

Wzory umów

Wzory umów obowiązujące na studiach doktoranckich

 1. Uchwała Nr 85/2017 Senatu UWr w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim PDF 95 KB
 2. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 10 PDF 116 KB
 3. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 11 PDF 80 KB
 4. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 12 PDF 80 KB
 5. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 13 PDF 118 KB
 6. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 14 PDF 81 KB
 7. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 15 PDF 80 KB
 8. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 16 PDF 142 KB
 9. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 17 PDF 81 KB
 10. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 18 PDF 81 KB
 11. wzór umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 20 PDF 144 KB
 12. wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia/studia doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji studenta/doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 21 PDF 80 KB