Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Wydarzenia

XIV Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen

Od 13 lat Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji organizuje wspólnie z Instytutem Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze polsko-niemieckie seminaria poświęcone związkom wzajemnym krajobrazu kulturowego i wyznaniowego w wybranych regionach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2009 roku do grona organizatorów dołączyła Katedra Historii Kościoła i Teologii na Uniwersytecie w Siegen. Plonem dotychczasowych trzynastu seminariów są artykuły opublikowane w polskich i niemieckich czasopismach naukowych, relacje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe.

Tegoroczne, XIV Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen pt. „Mazury – wędrówka szlakiem dziedzictwa kulturowego pierwszego protestanckiego państwa w Europie” odbędzie się w dniach 5-10 czerwca 2017 roku w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie) pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Jana Harasimowicza, Kierownika Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Udo Strätera, Rektora Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, oraz prof. dr hab. Veroniki Albrecht-Birkner, Kierownik Zakładu Historii Kościoła i Teologii Uniwersytetu w Siegen. W seminarium weźmie udział 45 osób: profesorów, docentów, adiunktów, doktorantów i studentów uczelni polskich i niemieckich, a koszt organizacji wydarzenia ponoszą wszystkie trzy uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze oraz Uniwersytet w Siegen.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Konsul Generalnej Niemiec w Gdańsku, Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego oraz Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

W załączeniu program XIV Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen.

Dodane przez: Urszula Bończuk-Dawidziuk

6 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 12 Cze 2017