Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

XVIII Konkurs Piosenki Słowiańskiej. Fotorelacja

27 maja w Oratorium Marianum odbył się koncert z okazji XVIII Konkursu Piosenki Słowiańskiej. Wystąpili polscy i zagraniczni studenci oraz wykładowcy.

W repertuarze znalazły się utwory czeskie, ukraińskie, rosyjskie, chorwackie i polskie, a zagrali i zaśpiewali oprócz Polaków także cudzoziemcy – Czesi, Rosjanie, Ukraińcy, Amerykanie, Wietnamczycy, Chińczycy, Białorusini i Mołdawianka.

Tegoroczne, radosne święto było wyjątkowe. Wyróżniało się dużą liczbą zagranicznych studentów biorących w nim udział. Ich radość, niezależnie od oceny jurorów, była zaraźliwa, emanowała na wszystkich wokół zarówno w  Oratorium, jak i Ogrodzie Botanicznym.

Pulę nagród rozbił zespół WolfGang z IDiKS i Marianna Kovyrieva z Tomska.  Było to możliwe dzięki wprowadzeniu kilka lat temu zasady: nagrody specjalne i trzy główne przyznają jurorzy, pozostałe – sponsorzy, fundatorzy nagród.

Studentki dziennikarstwa i komunikacji społecznej grają razem od grudnia, łączy je wspólna pasja i wspólne projekty muzyczne pod kierunkiem   wykładowcy – doktora Jakuba Wilka. Panu doktorowi, który zadbał o oprawę akustyczną wraz ze swoją współpracownicą panią Magdaleną Nogaj,  uczestnicy i cała zgromadzona w Oratorium publiczność  zgotowała prawdziwy aplauz doceniając wysiłek jaki włożył pan doktor Wilk w nagłośnienie nie tylko Konkursu Piosenki Słowiańskiej, ale i poprzedzającego go koncertu Melodie trzech pokoleń. Dwa dni pracy – od rana do wieczora, podczas prób i samych koncertów dały efekt, o jakim organizatorzy podczas poprzednich edycji mogli tylko marzyć.  Studentki IDiKS zaprezentowały się w trzech odsłonach śpiewając po czesku, chorwacku i ukraińsku. Dziewczęta zdobyły 6 nagród.  Nagrodę Specjalną Rektora UWr –  semestralne studia we Lwowie wyśpiewała Martyna Rokaszewicz, semestralne studia w Pradze – Julia Gwacka, I Nagrodę Dziekana Wydziału Filologicznego (wycieczkę za 2 000 PLN) Julia Gwacka i Martyna Rokaszewicz, II Nagrodę –  Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego – recital  w Animie Martyna Rokaszewicz  z całym zespołem WolfGang, dwie równorzędne nagrody po 500 zł każda  przyznał  Konsul Honorowy RCz we Wrocławiu p. Arkadiusz Ignasiak   Martynie Rokaszewicz i Julii Gwackiej.

Sześciokrotnie była też  wywoływana na scenę studentka z Tomska – „złoty głos Syberii” Marianna Kovyreva.

Zaprezentowała publiczności i podbiła serca jurorów Dumką na dwa serca wykonaną po polsku. Marianna zdobyła   nagrodę BWM UWr   dla najlepiej śpiewającego  obcokrajowca- 500 zł. Nagrodę przyznała i wręczyła naszej rosyjskiej wykonawczyni pani Urszula Broda – kierownik BWM. Marianna zdobyła też Nagrodę Specjalną –  od września przez semestr będzie studiowała na naszym uniwersytecie. Pan rektor Adam Jezierski przyznał też i wręczył Mariannie na prośbę anonimowego miłośnika piosenki słowiańskiej nagrodę pieniężną  – 500 PLN. Rosyjska studentka zdobyła też nagrodę BT Joanna – weekend w Pradze dla dwóch osób, którą w imieniu p. Ilony Jasińskiej, właścicielki – wręczył pan Ryszard Żukowski, kanclerz UWr.

Martyna Dubińska – „złoty głos” IFS i całego Uniwersytetu Wrocławskiego, nasza duma i radość również pojedzie na zagraniczną wycieczkę – z powodu studiów w Tomsku dopiero podczas tegorocznych wakacji   wykorzysta swoją I Nagrodę Dziekana Marcina Cieńskiego. Martyna urzekła swoim głosem i  interpretacją znanej szerokiej publiczności piosenką z repertuaru Anny German – Эхо любви .   Docenił jej głos i wykonanie juror KPS-u p. Andrzej Walus przyznając jej nagrodę Ośrodka Kultury i Sztuki – 500 zł, doceniła Galina Asatryan zapraszając ją do Armine wraz z jej akompaniatorem Stanisławem Marinczenką. Pod wrażeniem jej głosu była też p. dziekan tomskiego uniwersytetu przyznając jej swoją nagrodę. Martyna wystąpiła również poza konkursem wraz ze swoim nauczycielem – doktorem Jakubem Walczakiem. Wystąpili co prawda z zupełnie niesłowiańską piosenką filmową, ale – jak stwierdził p. dr Walczak – skoro śpiewają poza konkursem, skoro przed laty czescy wykonawcy zaśpiewali w murach naszej alma mater Kalinkę w języku niemieckim, to oni zaprezentują największy tegoroczny hit Shallow.  Nie trzeba dodawać, iż ich występ spotkał się z prawdziwym aplauzem publiczności.

Zarówno Martyna Dubińska jak i Marianna Kowyrieva były prawdziwymi perłami na koncercie Melodie trzech pokoleń zorganizowanym przez Biuro Promocji UWr dzień wcześniej.

III Nagrodę – Dyrektora IFS – komplety słowników zdobył zespół Wrocławskie słoiki, którym „dyryguje” nasza absolwentka, laureatka  KPS sprzed lat, wokalistka zespołu Chwilantropia Klaudia (Ajda) Wyglądacz.Ten ukraińsko-białorusko-amerykańsko-polsko-wietnamski  amatorski zespół z Wrocławia zarażał wszystkich swoją energią, radością uczestniczenia w tak pięknym przedsięwzięciu.

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej prof. Tomasz Małyszek swoją nagrodą pieniężną (500 PLN) uhonorował dwie Cytrzystki, Ukrainki – Annę   Horyachovą i Anastasiyę Shen, które wykonały a  capella piękny    utwór Черемуха  w języku rosyjskim.

Jurorzy jednogłośnie przyznali Nagrodę Specjalną – semestralne studia w Rosji studentce I roku filologii rosyjskiej i III roku filologii polskiej. W najbliższym czasie Ana Gomza, laureatka tej nagrody wybierze się na pół roku do Tomska. Wykonała piękny, trudny  utwór z repertuaru Ałły Pugaczowej Ты не стал судьбой .

Nagroda Publiczności przypadła Katarzynie Krokowskiej – studentce I roku filologii rosyjskiej, laureatce   konkursu piosenki francuskiej i hiszpańskiej, osobie bardzo pozytywnie zakręconej.  Anna Majkut-Polańska wieloletnia sponsorka i jurorka konkursu, właścicielka Studia Muzycznego Marimal na prowadzone przez siebie warsztaty wokalne zaprosiła właśnie Katarzynę Krokowską,  Aleksandrę Kulak  i Kamilę Lis.   Ola jest studentką III roku filologii rosyjskiej i wykonała utwór Как много девушек хороших znanych starszej publiczności z polskiej wersji w wykonaniu Ireny Santor – Serce, młodszej publiczności – z wykonania Joanny Kulig w Zimnej wojnie. Kamila Lis i akompaniujący jej na gitarze Michał Madarasz są studentami I roku prawa na naszym uniwersytecie. Kamila zaśpiewała Under the sea z filmu Mała Syrenka w językach rosyjskim, czeskim, chorwackim i polskim.

W Konkursie pięknie się zaprezentowali studenci zwłaszcza I roku –Viktoria Nykorak z WPAiE UWr,  Weronika Rzęsiewicz i Joanna Nowacka z IFS, Kamila Lis i Michał Madarasz z I roku prawa UWr, oprócz nich z Muzykologii – rewelacyjna skrzypaczka Wioletta Jakubiec oraz bardzo dobry zespół z UWr i UŚ Zet Pe BiC.  

Na koncercie nie mogło zabraknąć podopiecznych pani Urszuli Dobesz. Chór z SJPiKC wraz a akompaniatorką – panią Martą Jaroszewicz tradycyjnie otworzył konkurs Wrocławską piosenką.

Finalistów oceniali: przewodniczący jury – prof. Michał Sarnowski-dyrektor IFS, z-ca dyrektora  OKiS-u Andrzej Walus, wokalistka, właścicielka Studia Muzycznego Marimal Anna Majkut-Polańska, Urszula Broda – kierownik BWM UWr, dziekan TPUP doc. Aleksandra Guzeeva oraz  dr Mateusz Wiśniewski z IFS.

Część pozakonkursową (podczas obrad jury) otworzyła dr Monika Jasińska-Okulewicz ze studentami II roku IFS, która brawurowo wykonała wraz ze swoimi ulubionymi studentami przebój wylansowany  przez brytyjski zespół Smokie w żartobliwej wersji, po rosyjsku pt. Элис.

Nie trzeba dodawać z jak wielkim aplauzem publiczności spotkało się to wykonanie. Studenci już myślą o przyszłorocznym występie z dr Okulewicz.

Specjalnie na nasz koncert przyjechał z Ostrawy dr Igor Jelinek, który wraz ze Stanisławem Marinczenką tworzą duet idealny. Solo, akompaniując sobie na gitarze dr Jelinek wykonał jeden utwór czeski, wspólnie ze Stasem, rosyjski. Mistrzostwo świata, jak mówi młodzież.

Część pozakonkursową zakończył mini recitalem doc. Artiom Kollegov. W jego wykonaniu usłyszeliśmy m.in. arię księcia Orłowskiego Друзья мои я очень рад, pieśń z repertuaru Muslima Magomajewa Будь со мной,  zaśpiewał też trzy rosyjskie romanse, do których akompaniował Artiomowi p. rektor Jezierski np. Oднозвучно гремит колокольчик i in.

O pięknie wykonanym wspólnie  hicie Shallow przez dr. Jakuba  Jakuba Walczaka i studentkę Martynę Dubińską już wspominaliśmy. Trzeba dodać, że akompaniowali im – nasz niezawodny Stas Marinczenko i pan  rektor  Adam  Jezierski. Nasi niezawodni, niezastąpieni akompaniatorzy, wspierający zawsze w muzycznych zmaganiach naszych studentów i zaproszonych gości  .

Organizatorzy – doceniając tak wielkie ich zaangażowanie, ich – pana rektora UWr Adama Jezierskiego,  multiinstrumentalisty Stanisława Marinczenki i Konsula Honorowego RCz we Wrocławiu p. Arkadiusza Ignasiaka, który od kilku już lat obejmuje nasz koncert  swoim patronatem, który rokrocznie funduje dwie nagrody pieniężne po 500 zł każda, który dodatkowo funduje uczestnikom pirożki w Ogrodzie Botanicznym, uhonorowali ich wielkimi sercami z piernika. Serce za serce. Zasłużyli Panowie, zasłużyli jak mało kto.

Należy też wspomnieć o nagrodach-wyróżnieniach, które otrzymały trzy panie z rąk   dziekan uniwersytetu tomskiego – pani Aleksandry Guzeevej.  Wyróżnienia otrzymały – dr Wiesława Zybura, pomysłodawczyni, główna organizatorka i menadżerka wszystkich edycji KPS i nieformalnych koncertów w Ogrodzie Botanicznym, dr Monika Jasińska-Okulewicz, która wyrosła na prawdziwą gwiazdę IFS. Dostała to wyróżnienie za propagowanie muzyki rosyjskiej, za integrowanie studentów, zwłaszcza najmłodszych roczników. Na takie wyróżnienie zasłużyła również  studentka filologii rosyjskiej, Martyna Dubińska –  chluba Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Tradycyjne after party dzięki uprzejmości dyrekcji Ogrodu Botanicznego i pani Doroty Kehl odbyło się właśnie tam. To była niepowtarzalna impreza, wspaniała zabawa w obecności najwyższych władz uczelni, wykładowców, absolwentów, i co cieszy – studentów I roku.

XVIII edycję jak zawsze zorganizował Instytut Filologii Słowiańskiej. Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Ośrodek Kultury i Sztuki.

Do zobaczenia za rok!

Autorzy: Andżelika Sadłocha i Eryk Szpruch, prowadzący koncert, studenci filologii rosyjskiej

logotypy piosenki slowianskiej 2019

Dodane przez: Aleksandra Draus

28 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 5 Cze 2019