Strona używa plików cookies więcej

CIiTWUWr

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 28 90
email: centrum.innowacji@uwr.edu.pl

adres biura: ul Kuźnicza 35 pok. 3
NIP 8971803757, Regon 360296711
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000530736
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. jest spółką Uniwersytetu Wrocławskiego, powstałą w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Uniwersytecie Wrocławskim i budowy kompleksowego systemu działań na rzecz powstawania trwałych relacji pomiędzy Uczelnią a środowiskiem biznesu. Misją spółki jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. zapewnia doradztwo dla środowiska biznesu w zakresie wyboru najlepszego specjalisty bądź zespołu badawczego, który wykona ekspertyzy, opinie, w oparciu o infrastrukturę badawczą Uczelni, a także pośredniczy w podpisywaniu umów o współpracy (wraz z opracowaniem dokumentów).

Spółka zapewnia również usługi wsparcia dla naukowców, przede wszystkim w zakresie ochrony własności intelektualnej i wyboru optymalnej ścieżki ochrony wyników prac B+R, również na etapie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych w grantach.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. jest członkiem Porozumienia Spółek Celowych, łączącego spółki celowe polskich jednostek naukowych.

Informacje o spółce, informacje dla naukowców, informacje dla biznesu