Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Wydarzenia

Zagrożenie i komfort czyli Zlot i Odlot

VI Zlot Młodych Badaczy Kultury oraz Odlot. Nowe tematy historii sztuki zapraszają na wspólne wydarzenie naukowo-artystyczne z zagadnieniami przewodnimi Zagrożenie (Zlot) i Komfort (Odlot) które odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r.

Pierwszy dzień wydarzenia będzie dniem VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury, któremu towarzyszyć będzie hasło zagrożenie. Natomiast drugi dzień będzie kolejną edycją studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”, poświęconej tym razem hasłu komfort. Zarówno Zlot, jak i Odlot dedykowany jest badaczom kultury i sztuki oraz artystom.

Zlotowi/Odlotowi towarzyszyć będą rozmaite wydarzenia artystyczne, m.in. przygotowane we współpracy z Kołem Malarzy ASP happening i wystawy, odbędą się także spotkania, warsztaty i dyskusje.

Czujcie się zaproszeni!

PROGRAM ZLOTU-ODLOTU

DZIEŃ 1 – czwartek, 10.05.2018 r. Instytut Historii Sztuki UWr, ul. Szewska 36

8.00-8.45 Rejestracja (korytarz na parterze)
Poranny czaj i kawa oraz rozgrzewka ze zlotową sztuką (p. -1)

Paulina Folta (Luboń) Książka „my-ja-oni (Pamięci J.T.)”

Katarzyna Legendź (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Odwrócona kwarantanna

Aleksandra Opalińska (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) List w sprawie sztuki – dla kogo sztuka?

Piotr Piasta (Radom) Nabożeństwa majowe do Najświętszej Maryi Dziewicy

Xuying Wang, Samira Zamani (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) Unfolded stories

845-1100 Panel I: Zlot (s. 309)

Dagmara Domagała (Centrum Sztuki WRO) Chociażbym chodził doliną niesamowitości, zła się nie ulęknę

Irena Emilewicz (Kraków) Światy równoległe

Agata Janikowska (Uniwersytet Wrocławski) Lęk przed naturą. Zmiana środowiskowa w kontekście ciemnej ekologii Timothy’ego Mortona

Mateusz Napiórkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Współczesne legendy miejskie. O społecznych mechanizmach oswajania strachu i poszukiwania sensacji

Katarzyna Przybyła (Politechnika Wrocławska) Antagonistyczny obraz morza w starożytnych i średniowiecznych przedstawieniach ważnych dla współczesnej kultury europejskiej

11.00-11.15 Otwarcie wystawy Koła Malarzy pt. „Totalny odlot na -1” (p. -1)

Udział biorą: Sasza Baszyński, Adriana Jasielewicz, Laura Jerzak, Nikita Krzyżanowska, Justyna Mahler, Aleksandra Opalińska, Miriam Pieniek, Daria Pyrchała, Alicja Saternus, Miłosz Świderski, Joanna Woś

Kuratorki: Laura Jerzak, Alicja Saternus

11.15-11.30 Przerwa kawowa (p. -1)

11.30-14.00 Panel II: pary Zlot-Odlot (p. 309)

Małgorzata Budlewska (Politechnika Wrocławska) Muzealna schizma społeczna 

Piotr Czerkawski (Uniwersytet Wrocławski) Destrukcja strefy komfortu. Zagrożenie jako motyw przewodni twórczości filmowej Rubena Östlunda

Martyna Romanowicz (Uniwersytet Łódzki) Wzmożona pobudliwość psychiczna, agresja i perfekcjonizm u artystów wizualnych

Danuta Żak (Uniwersytet Opolski) Eikony IQ. Filozofia obrazu – testu na inteligencję

Agata Iżykowska (Uniwersytet Wrocławski) Jak wstrętne performerki budzą w nas poczucie zagrożenia 

Daniel Jerzy Żyżniewski (Uniwersytet Warszawski) Dziennik malarski jako fenomen artystyczno-psychologicznego oddziaływania

14.00-15.00 Obiad (s. 306)

15.00-16.30 Otwarty panel dyskusyjny pt. „O poszukiwanie komfortu w pełnych zagrożeń latach 80.” (s. 309)

Udział biorą: Jerzy Kosałka, Paweł Jarodzki + badacz t.b.c.

Moderacja: Jakub Zarzycki

16.30-16.45 Przerwa kawowa (p. -1)

16.45-17.30 Panel III: Odlot (s. 309)

Magdalena Marzanna Sadocha (Dolnośląska Szkoła Wyższa) Zabij mnie komfortem, zabij mnie kryzysem. Manifest niekomfortowy

Sylwia Śmigiel (Wrocław) W poszukiwaniu zagrożonego komfortu. STOP!

Aleksandra Opalińska (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) List w sprawie sztuki – dla kogo sztuka?

17.30-17.45 Przerwa kawowa (p. -1)

17.45-18.30 Panel IV: Odlot (s. 309)

Sylwia Błachowicz (Uniwersytet Wrocławski) Współczesne wizerunki bóstw słowiańskich, czyli jak dziś wyobrażamy sobie bogów naszych przodków?

Szymon Góźdź (Uniwersytet Rzeszowski) Między komfortem wizualnym a pusto-kreatywnym zagrożeniem. O zdesakralizowanych recepcjach sztuki ikony na wybranych przykładach

Piotr Piasta (Radom) Nabożeństwa majowe do Najświętszej Maryi Dziewicy

18.30-18.45 Przerwa kawowa (p. -1)

przejście

19.00 „Viva Pomarańczowa Alternatywa!” – happening Koła Malarzy (ul. Świdnicka, obok kawiarni Barbara)

Udział biorą: Aleksandra Opalińska, Laura Jerzak, Nikita Krzyżanowska, Justyna Mahler, Daria Pyrchała, Joanna Woś

Kuratorka: Aleksandra Opalińska

DZIEŃ 2 – piątek, 11.05.2018 r.

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19-21

9.00-10.30 Warsztaty:

mikoryza” – warsztat/nie-warsztat Koła Naukowego touchpoint (s. 120T)

Drugie dno” – warsztat ceramiczny Kariny Marusińskiej (s. 205T)

przejście do budynku ASP przy pl. Polskim 3/4

10.45-11.15 Wystawa Koła Malarzy pt. „Pole zagrożena” (gablota na I p.) i zwiedzanie pracowni

Udział biorą: Sasza Baszyński, Jelena Jarowa, Adriana Jasielewicz, Laura Jerzak, Nikita Krzyżanowska, Justyna Mahler, Wiktoria Nowaczyk, Aleksandra Opalińska, Miriam Pieniek, Daria Pyrchała, Alicja Saternus, Miłosz Świderski, Małgorzata Trzyna, Joanna Woś

Kuratorki: Miriam Pieniek, Daria Pyrchała

przejście do Instytutu Historii Sztuki UWr, ul. Szewska 36

11.30-12.45 Panel V: Odlot-Zlot (s. 309)

Ewelina Kuryłek-Jędrek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Strefa komfortu – o artyście wpisanym w pejzaż

Zuzanna Jakubowska (Uniwersytet Śląski) Malarstwo Jacka Rykały w kontekście przemian Zagłębia Dąbrowskiego w okresie PRL-u

Magdalena Chomiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Tragizm egzystencji człowieka w twórczości Andrzeja Wróblewskiego – aktualność dzieł artysty w czasach współczesnych

12.45-13.00 Przerwa kawowa (p. -1)

13.00-14.15 Panel VI a: Zlot (s. 309) Alicja Grobelka (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) MEGALOPOLIS – międzynarodowy teatr próżności 

Wiktoria Kozioł (Uniwersytet Jagielloński) „Architektura po zachodzie słońca” Joanny Rajkowskiej. Wizualność stanu wyjątkowego 

Katarzyna Wiącek (Uniwersytet Wrocławski) Architektura bidonvilles w Maroku

14.15-15.30 Obiad (306)

15.30-17.00 Panel VI b: Odlot (s. 309)

Paulina Korneluk (Uniwersytet Wrocławski) W monumentalnej bajce – Czeczenia, Tatarstan, Turkmenistan i Tadżykistan w poszukiwaniu swojej i nieswojej architektury

Barbara Szczepańska (Uniwersytet Wrocławski) Utopie architektury i urbanistyki modernistycznej na przykładzie Urbanistyki Le Corbusiera

Agnieszka Wierzbicka (Politechnika Wrocławska) „WELCOME SURVIVORS” w architekturze i sztuce 

Zygmunt Krasuń (Uniwersytet Wrocławski) Zagrożenie przekształcone w komfort na przykładzie transformacji Wałbrzycha

17.00-17.15 Podsumowanie i zakończenie obrad (s.309)

17.15-17.30 Przerwa kawowa (p. -1)

przejście do galerii Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/301

18.00-19.30 Koncert relaksacyjno-terapeutyczny Joanny Filas (Johanki)

przejście

20.00 Performans Mateusza Czyczerskiego pt. „Uwidocznienia”

(odcinek ul. Świdnickiej od Rynku do ul. Podwale)

DZIEŃ 3 – sobota, 12.05.2018 r.

galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/301

10.00-11.30 Danger/comfort brunch (bonus panel in English)

Lorena Arévalo (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław) Boundaries

Niga Sayyed (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław) My global home

Maggie Middleton (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław) Camouflage: concealing and revealing identity

Katarzyna Skalska (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław) Lutalica of a non-artist. How to survive while not fitting in

Xuying Wang, Samira Zamani (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław) Unfolded stories

11.30-12.00 Przerwa

12.00-14.00 Tandemy teorii-praktyki

Tandem 1

Łukasz Piotr Michoń (T)

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (SKiBA)

Marek Ruszkiewicz (P)

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Tandem 2

Sylwia Słowik (T)

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Centrum Sztuki WRO

Joanna Kowalska (P)

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie filia we Wrocławiu

Tandem 3

Anna Lewińska (T)

Centrum Kultury Zamek, Fundacja Ważka

Sylwia Śmigiel (P)

Tandem 4

Franciszek Łosieczka (T)

Maria Bitka (P)

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu

Tandem 6

Wioletta Aumer (T)

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy (P)

Uniwersytet Wrocławski

Tandem 7

Katarzyna Łobaza (T)

Uniwersytet Wrocławski

Paulina Ignasiak (P)

Magazyn Szajn

Tandem 8

Joanna Glinkowska (T)

Fundacja Obszar Wspólny, Uniwersytet Łódzki

Aneta Lewandowska (P)

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Tandem 9

Joanna Synowiec (T)

Łukasz Koźlik (P)

Politechnika Wrocławska

Więcej informacji na stronach: Facebooku , Facebooku oraz stronie internetowej.

Dodane przez: Agata Kreska

8 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 17 maja 2018