Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Dodatki motywacyjne jednorazowe IDUB – zakończenie naboru

17 października zakończył się nabór aplikacji w I edycji Konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

Złożono w sumie 186 wniosków, z czego 111 aplikacji w panelu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a 75 w panelu nauk społecznych i nauk humanistycznych.

68 aplikacji złożyli młodzi naukowcy ze stopniem doktora (osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie nie więcej niż 7 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia o konkursie). Komisja Konkursowa, w pierwszej kolejności przyzna młodym naukowcom nie więcej niż jeden dodatek jednorazowy w każdej dyscyplinie uprawianej na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym trybie dodatki przyznawane są młodym badaczom, których badania wyróżniają się doskonałym poziomem naukowym.

Łącznie Komisja, która na potrzeby tego konkursu poszerzona zostanie o przedstawicieli wszystkich Wydziałów UWr., zarekomenduje JM Rektorowi przyznanie 150 dodatków motywacyjnych czasowych/ nagród IDUB, w kwocie 7300 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28 listopada 2021 r. 

Statystyka złożonych wniosków:

WYDZIAŁ ZŁOŻONE WNIOSKI MŁODZI NAUKOWCY
WBT 18 11
WCH 22 13
WF 18 4
WFA 16 5
WMI 18 7
WNB 25 11
WNHP 19 6
WNOZKŚ 17 4
WNS 17 3
WPAE 16 4
186 68

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

20 paź 2021

ostatnia modyfikacja: 20 paź 2021