Strona używa plików cookies więcej

Agregacja zakupów (stare)

Komunikaty:

  • W poniższych kafelkach znajdują się ankiety do wypełnienia w zakresie asortymentu agregowanego. Kliknięcie w kafelek otwiera forms gotowy do wypełnienia.
  • Kierownicy jednostek rozliczeniowych i Kierownicy ośrodków odpowiedzialności za koszty oraz osoby przez nich wskazane, mające dostęp do formularzy planów, mogą je znaleźć klikając w link: https://uniwroc-my.sharepoint.com/ , a następnie otwierając zakładkę „Udostępnione”
  • Formularze planów oraz formsy należy wypełnić do 1 grudnia 2021. 
 
U100
Niszczenie dokumentacji
 
PLAN 2022 IT
 
D031
Artykuły telefoniczne
 
D022
Artykuły ślusarskie
 
D035
Artykuły stolarskie
 
D024
Artykuły hydrauliczne
 
D028
Artykuły elektryczne
 
D014
Gadżety
 
D068
Artykuły biurowe
 
D055
Artykuły spożywcze
 
D050
AGD
 
D018
Meble biurowe
 
D019
Artykuły ogólnobudowlane
 
U
Usługi związane z zabezpieczeniem eksploatacji sprzętu transportowego
 
D
Dostawa związane z zabezpieczeniem eksploatacji sprzętu transportowego