Strona używa plików cookies więcej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.1.2017.DB na usługę szkolenia

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.1.2017.DB w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., 2164, z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Dodane przez: Anna Wojciechowicz

22 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 5 Kwi 2017