Strona używa plików cookies więcej

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr DBN.4612.3.2019.MS w ramach projektu „Uniwersytet Wrocławski wiodącą uczelnią badawczą- cele, zadania, zakres zmian”

Zapytanie ofertowe nr DBN.4612.3.2019.MS w ramach projektu „Uniwersytet Wrocławski wiodącą uczelnią badawczą- cele, zadania, zakres zmian” – Program „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, w którym Zamawiający uzyskał dofinasowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa z MNiSW nr 010/SDU/2018/18).

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Dodane przez: Agata Kreska

27 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 27 Mar 2019