Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Zastępca Kierownika Działu Środków Trwałych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Środków Trwałych. Termin zgłoszeń upływa 30 września 2019r.

Główne obowiązki:

 • kierowanie pracami Działu Środków Trwałych
 • współpraca z jednostkami realizującymi procesy inwestycyjne i remontowe
 • przygotowywanie sprawozdań GUS z obszaru środków trwałych
 • uczestniczenie w pracach bilansowych
 • księgowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • księgowanie związane z rozliczaniem inwestycji i tworzeniem składników majątku trwałego
 • naliczanie amortyzacji
 • sporządzanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji przemieszczania środków trwałych
 • prawidłowe kwalifikowanie składników majątku trwałego
 • prowadzenie ewidencji i kartotek środków trwałych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność, dokładność, rzetelność
 • dobra organizacja pracy

Wymagania pożądane:

 • znajmośc systemu TETA EDU
 • znajomość języka angielskiego

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia
30 września 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „Zastępca Kierownika DŚT ”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Klaudia Budnik

28 Sie 2019

ostatnia modyfikacja: 28 Sie 2019