Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Zdalna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Ufla 

Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

7 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Wojciecha Ufla 

Temat rozprawy: Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej

Promotor: prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Promotor pomocniczy: dr Dorota Drałus

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Karwat, dr hab. Rafał Dudała

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn.zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)  oraz zgodnie z zarządzeniem dziekana WNS Uniwersytetu Wrocławskiego

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://www.wns.uni.wroc.pl/Przewody-doktorskie/Przewod-doktorski-mgr-Wojciecha-UFLA .

Link do uczestnictwa w obronie publicznej będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej. Zainteresowani udziałem w publicznej obronie powinny w terminie 7 dni od ogłoszenia publicznej obrony wysłać informację o chęci udziału – imię, nazwisko, email – na adres: wns.si@uwr.edu.pl.

W zgłoszeniu proszę o dopisanie klauzuli RODO:

„Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Osoby, które w wyznaczonym terminie zgłoszą swoje uczestnictwo dostaną zaproszenie do zespołu Teams i w dniu obrony powinny dołączyć do spotkania. Publiczność uczestniczy tylko w części jawnej publicznej obrony.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscyplin Nauki  o Polityce i Administracji oraz Nauk o Bezpieczeństwie

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

30 cze 2020

ostatnia modyfikacja: 30 cze 2020