Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia

Zdalnie ogarniamy miasto i praktyki! Dołącz.

Studenci pomogą w zadaniach domowych, przygotują lekcje i materiały dla szkół. Pomogą w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Tak będą mogli odbyć praktyki zawodowe, a z ich pracy skorzystają wrocławskie szkoły. Dobry pomysł? To do nas dołącz i weź udział w tej niezwykłej akcji! Zdalnie zdolni studenci już czekają na zgłoszenia. Pisz na odpowiedzialnosc@uwr.edu.pl

W obliczu narastającego kryzysu społecznego i natężenia pandemii wznawiamy działania, które zostały docenione w czerwcu przez Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, jako jeden z przejawów zaangażowania uczelni. Program „Starszy Brat Starsza Siostra” umożliwił studentom zdalne zaliczenie praktyk, a wsparcie otrzymało przeszło 60 dzieci.

Kontakt telefoniczny i przez social media, rozmowy, wspólne odrabianie lekcji, monitorowanie Librusa to proste, ale niezwykle ważne działania, które stanowiły próbę zabezpieczenia dobra dziecka w warunkach jego zagrożenia.

Nierzadko pojawiały się sygnały o potrzebie wsparcia technicznego. O tym, że dziecko pozbawione jest ciepłego posiłku, który miało zapewnione w szkole. O tym, że kiedy jest ich czworo w jednym pokoju to nawet kiedy każdy pracuje na swoim urządzeniu hałas nie pozwala się skupić.

Dzięki akcji „widzialna ręka”, wsparciu Prezydenta i radnych miejskich oraz biznesu i indywidualnych darczyńców a także aktywności organizacji pozarządowych udało nam się także tu pomóc.

Teraz, gdy nadchodzą smutne, zimne dni tej czułości (myśląc noblistką) i ciepła, a także odbudowania wspólnoty potrzebujemy jeszcze bardziej niż wiosną i latem, stąd inicjatywa Prorektor Patrycji Matusz i Pełnomocniczki ds. Odpowiedzialności Społecznej Kamili Kamińskiej- Sztark, które starają się odpowiedzieć na te potrzeby, lecz także – pamiętają o konieczności zaliczenia praktyk przez studentów.

Powstało aktywne partnerstwo, do którego zapraszamy kolejne organizacje oraz biznes. Podejmujemy się realizacji programu wsparcia uczniów wrocławskich szkół oraz organizacji pozarządowych  na Dolnym Śląsku poprzez realizację zdalnych nieodpłatnych praktyk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt jest częściowo dofinansowany przez Miasto Wrocław w ramach grantu: UCZElnia w czasach COVID realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej wraz z Uniwersytetem Wrocławskim.

Pomysł, by studenci zdalnie wspierali szkoły i uczniów uzyskał rekomendację dla szkół ze strony Dyrektora Departamentu Edukacji Jarosława Delewskiego. Odpowiedzialność Społeczna polega na tym, by ci którzy mają więcej podzielili się z tymi, którzy mają mniej. By ci którzy są silniejsi, wzięli pod opiekę tych, którzy są słabsi, weselsi- smutniejszych a zdrowsi tych, którzy są chorzy.

Grupą, która w tym trudnym czasie  jest szczególnie narażona są dzieci i młodzież obcojęzyczna. We wrocławskich szkołach jest ich przeszło 3000, pochodzą z 45 krajów. Wspaniała inicjatywa, jaką są klasy przygotowawcze działające w naszym mieście zabezpiecza potrzeby wielu z nich. Jednakże wyzwań przed jakimi stoją te dzieci, młodzież i ich rodziny jest wiele.

Zapraszamy studentów kierunków filologicznych oraz studentów zagranicznych do zaangażowania się w projekt: to może być świetna okazja do doszlifowania języka: w maju uczyliśmy matematyki po rosyjsku, angielsku, ukraińsku a kiedy zadzwoniła mama dziewczynki hiszpańskojęzycznej udało nam się znaleźć także pomoc w tym języku.

Bądźmy razem! Opiekujmy się sobą nawzajem, czasem trudno ocenić, kto w tym zadaniu korzysta więcej!  Pomoc dzieciom i młodzieży to tylko jedna z możliwych form wsparcia przez praktyki studenckie, poniżej kolejne propozycje.

Studenci mogą angażować się w:

  1. Pomoc zdalną w odrabianiu lekcji i monitorowaniu sytuacji domowej podopiecznych NGO
  2. Przygotowanie materiałów do nauczania zdalnego dla potrzeb szkół
  3. Przygotowanie filmików, postów, grafik
  4. Prowadzenie social mediów, promocja, komunikacja
  5. Tworzenie baz danych
  6. Dystrybucja baz danych
  7. Archiwizowanie dokumentów
  8. Tworzenie transkrypcji i audiodeskrypcji
  9. Obsługa telefonów kontaktowych
  10. Inne?

Bardzo liczymy na wsparcie tych działań w obliczu narastającego kryzysu społecznego i pandemii  i dystrybucję tej informacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnego wsparcia i zaangażowania wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Studenci i wszyscy, którzy chcą się przyłączyć do tej niezwykłej akcji – już mogą pisać: odpowiedzialnosc@uwr.edu.pl

Jeśli coś jest niejasne – zapraszamy na spotkanie live z Kamilą Kamińską-Sztark w najbliższy piątek o 12:00 na naszym YouTube i facebooku.

Jak to działa? Posłuchaj prorektor Patrycji Matusz:

Dodane przez: Tomasz Sikora

3 lis 2020

ostatnia modyfikacja: 11 lis 2020