Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Zdrowie i style życia w ujęciu ekonomicznym, społecznym i medycznym 

W 2020 r. odbyła się czwarta prestiżowa konferencja z cyklu WAICHL poświęcona zdrowiu i jakości życia. Celem wydarzenia było przedstawienie najnowszych wyników badań z wielu różnorodnych dziedzin nauki oraz zaktywizowanie i zintegrowanie środowiska akademickiego, przedstawicieli świata biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Za organizację odpowiadały dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr, oraz dr Wioletta Nowak z Instytutu Nauk Ekonomicznych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2020 Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia / Wroclaw Annual Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2020) Economicsocial and health determinants of life expectancy odbyła się w dniach 22–23 października 2020 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych wspólnie z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. W prace organizacyjne zaangażowały się także Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki oraz Studenckie Koło Naukowe Rising Business Leaders.

Konferencja WAICHL-2020 była czwartą konferencją z cyklu WAICHL, a szóstą o zdrowiu i jakości życia zorganizowaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Szalonki, prof. UWr, i dr Wioletty Nowak. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 r. Ze względu na holistyczne podejście do tematyki zdrowia i stylów życia co roku w prace organizacyjne angażuje się wielu partnerów. W 2020 r. partnerami były następujące uczelnie wyższe: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze oraz słoweński Uniwersytet w Mariborze i ukraińska Państwowa Akademia Inżynierii i Architektury w Odessie. Współpraca międzyuczelniana na tak dużą skalę jest w Polsce ewenementem. Ponadto partnerami konferencji WAICHL-2020 były Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Lekarska.

W 2020 r. konferencja została objęta patronatem honorowym m.in. przez prof. dr. hab. inż. Cezarego Madryasa, rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. Andrzeja Kaletę, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr. hab. Karola Kiczkę, dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, oraz Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia.

Celem konferencji WAICHL-2020 była prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych uwarunkowań długości życia. Organizatorzy chcieli także zaktywizować i zintegrować środowisko akademickie, władze lokalne i regionalne oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2020 obejmowała zagadnienia dotyczące wpływu poziomu dochodu, nierówności społecznych, wykształcenia, wydatków na zdrowie, jakości opieki zdrowotnej i farmaceutycznej, sposobów żywienia i aktywności fizycznej na długość życia, a także kulturowych, prawnych, religijnych i środowiskowych/przyrodniczych uwarunkowań stylu życia współczesnego człowieka. Ponadto w czasie konferencji został przedstawiony rozwój badań statystycznych w zakresie pomiaru warunków i jakości życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2020 wpisała się w takie dyscypliny jak: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych, a także reprezentanci praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie. Stu trzydziestu uczestników reprezentowało 35 uniwersytetów i szkół wyższych oraz sześć podmiotów/ośrodków pozauczelnianych.

W ciągu dwóch dni konferencji WAICHL-2020 uczestnicy zaprezentowali online 49 referatów i 10 plakatów w ośmiu sesjach tematycznych. Wybrane referaty zostaną opublikowane w 2020 r. w numerach 26(3) i 26(4) czasopisma „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” oraz w monografii Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia pod redakcją Wioletty Nowak i Katarzyny Szalonki.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2021 Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii we współczesnym świecie / Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2021) Economicsocial and health effects of the pandemic in the modern world, która odbędzie się w dniach 20–21 maja 2021 r. Szczegóły będą dostępne na stronie konferencji https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl.

Tekst: dr Wioletta Nowak, Instytut Nauk Ekonomicznych

Dodane przez: Aleksandra Draus

28 gru 2020

ostatnia modyfikacja: 30 gru 2020