Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Zgarniamy stypendia Prezydenta Wrocławia

Nasi doktoranci rozbijają stypendialny bank Wrocławia. Prezydent Wrocławia przyznał łącznie 24 stypendia doktorantom ze wszystkich szkół wyższych i instytutów badawczych Wrocławia prowadzących szkoły doktorskie. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyli aż 14 z 24 wyróżnień.

W tegorocznej edycji programu wpłynęło aż 175 wniosków. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie, a pobierać je można przez – maksymalnie – 9 miesięcy.

Z Uniwersytetu Wrocławskiego w stypendium im L. Hirschfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych otrzymali dwa stypendia (Ewa Mazurkiewicz, Justyna Sochacka), wszystkie stypendia im. H. Steinhausa w zakresie nauk matematycznych (Wojciech Janczewski, Karol Pokorski, Szymon Cygan), wszystkie stypendia im M. Borna z zakresu fizyki i chemii (Valeriya Mykhaylova, Małgorzata Sójka, Magdalena Wierzbicka), wszystkie stypendia im Wincentego Stysia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (Marta Kowal, Michał Pieniak, Martyna Świerk), jedno stypendium im. Jana Mozrzymasa z zakresu badań interdyscyplinarnych (Sandra Kozieł), dwa im. Alfreda Jahna z zakresu nauk o ziemi i środowisku (Aleksandra Kolanek, Daniel Buczko).

Jak podkreślił rektor Uniwersytetu Wrocławskiego: Jesteśmy niezwykle dumni z każdego z nich, bo wszystkie wrocławskie uczelnie mają świetnych doktorantów i zdobycie stypendium Prezydenta nie jest łatwym przedsięwzięciem.

Studencki Program Stypendialny realizowany jest z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia, a prowadzony przez Wrocławskie Centrum Akademickie. W najnowszej edycji programu stypendia otrzymało 24 doktorantów z wrocławskich uczelni, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w swoich dziedzinach nauki. Komisje Stypendialne postanowiły również wyróżnić aż 33 doktorantów. Tutaj pełna lista z Wrocławskiego Centrum Akademickiego!

Stypendia finansowane są ze środków Gminy Wrocław. Na aktualną edycję Programu dla doktorantów przeznaczono kwotę 432.000 zł.

Oceny wniosków w 8 kategoriach dokonują Komisje Stypendialne, do których Prezydent Wrocławia zaprosił uznane autorytety związane z wrocławskim środowiskiem naukowym. W ocenie kandydatur brane są pod uwagę wybitne osiągnięcia doktorantów. Poniżej przedstawiamy te kategorie, w których wyróżniono studentów Uniwersytetu Wrocławskiego:

1) stypendium im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych;

tabela

2) stypendium im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych;

tabela

3) stypendium im. Maxa Borna­ – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;

tabela

WYRÓŻNIENIE: MARZENA PANDER (Uniwersytet Wrocławski)

4) stypendium im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;

tab

5) stypendium im. Jerzego Grotowskiego – w zakresie sztuki;

6) stypendium im. Jana Mozrzymasa – w zakresie badań interdyscyplinarnych;

styp

W tym roku po raz pierwszy przyznano też:

7) stypendium im. Mariana Suskiego – w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych;

8) stypendium im. Alfreda Jahna – w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

tabela

Laureatkom gratulujemy!

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

18 lis 2021

ostatnia modyfikacja: 22 lis 2021