Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Zjazd absolwentów UWr z Niemiec

2 października gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego odwiedzili byli studenci z nieistniejącej już Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W uroczystości wzięli udział m.in. rektorzy: prof. Adam Jezierski i prof. Jan Burdukiewicz, Jana Orlowski, zastępczyni konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, oraz prof. Gerhard Oremek, prezes Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Byli studenci Uniwersytetu Wrocławskiego ukończyli studia w 1973 roku. Był to najbardziej liczny rocznik studentów z NRD (w samym Wrocławiu łącznie 36 osób), którzy przyjechali do Polski w ramach wymiany między ówczesnymi krajami socjalistycznymi. Inicjatorem kolejnego już spotkania był Werner Neundorf, autor dwujęzycznej książki „6 Jahre als Student in Polen. Briefe aus der fremden Heimat. Deutsch-polnische Beziehungen”/”6 lat jako student w Polsce. Listy z obcej ojczyzny. Niemiecko-polskie stosunki”, który we wstępie do swej publikacji pisze:

„Zależy mi na tym, żeby pokazać, jak wyglądały nasz tutaj pobyt – byliśmy liczną grupą studentów z NRD – ówczesne życie studenckie, a także nasze rozmaite stosunki z krajem i jego mieszkańcami, którzy jako gospodarze pod każdym względem zasłużyli na wielkie uznanie. (…) Dla czytelników, którzy pamiętają czasy NRD i Polski Ludowej, a także okres wymiany studentów między państwami socjalistycznymi, książka ta będzie podróżą do lat młodości i wielu wzruszających wspomnień. Jest to jak okno czas do osobistej historii. Młodsze pokolenia mogą przez to zapoznać historyczną epokę bycia w jednej części Europy, w szczególności dowiedzą się, jak młodzież wtedy studiowała, pracowała, uczyła się, jak układała swoje życie oraz spełniała, niekiedy tylko niewielkie, marzenia. Przy tym z biegiem czasu byliśmy coraz bardziej świadomi, że można uniknąć nieporozumienia, problemów i konfliktów, jeśli tylko się chce, po to, by zrozumieć innych, uczyć się oraz ostatecznie pojąć to, co kiedyś było obce”.

Podczas pobytu na Uniwersytecie Wrocławskim byli studenci spotkali się z prof. Adamem Jezierskim, rektorem UWr, i prof. Janem Burdukiewiczem, prorektorem ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również, Jana Orlowski, zastępczyni konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, oraz prof. Gerhard Oremek, prezes Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszyscy obecni mieli okazję wysłuchać krótkiego koncertu organowego w wykonaniu rektora, wspólnie zwiedzili także gmach główny uczelni.

Dodane przez: Michał Raińczuk

3 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 4 Kwi 2019