Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Zmarł dr hab. Janusz Jaskóła, filozof

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w sobotę 9 stycznia 2021 roku zmarł w wieku 60 lat dr hab. Janusz Jaskóła, nauczyciel akademicki w Instytucie Filozofii.

Był człowiekiem wielkiego serca i wybitnego umysłu, mistrzem dla wielu pokoleń studentów. W latach 2016-2020 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii ds. studenckich.

Ceremonie pogrzebowe rozpoczną się w piątek 15 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (wejście boczne).

Dr hab. Janusz Józef Jaskóła, adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej, był jako nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim od 1992 r. Podstawą uzyskania doktoratu w 1997 była dysertacja „Światy możliwe w historii filozofii. Rekonstrukcja historycznego ujawnienia się ich sensów” napisaną pod opieką prof. dr hab. Janiny Gajdy-Krynickiej; habilitację otrzymał w 2012 r. w oparciu o monografię „Pierwsza Filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011). Inspirowana metodą sokratejską, wyróżniająca się działalność dydaktyczna i wychowawcza dr. hab. Janusza Jaskóły odzwierciedlała się w sprawowanych wzorowo funkcjach uczelnianych: w latach 2016-2020 był zastępcą dyrektora Instytutu Filozofii ds. studenckich i kierownikiem studiów niestacjonarnych, jak również aktywnym członkiem wydziałowych oraz kierunkowych zespołów ds. jakości i oceny jakości kształcenia. Nieoceniony był wkład dr. hab. Janusza Jaskóły w tworzeniu programu specjalności „studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym” na stacjonarnych studiach II st. na kierunku filozofia, jak też w przeprowadzonych korektach programów studiów w latach 2016-2020. Wyróżniony nagrodą Rektora UWr I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2018 r. Był autorem 32 prac naukowych, m.in. książki „Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania: Platon” (Wrocław 2000).

Dodane przez: Aleksandra Draus

12 Sty 2021

ostatnia modyfikacja: 12 Sty 2021