Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Pracownicy

Zmarł prof. Alfred Majerowicz

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 listopada 2018 r. zmarł prof. zw. dr hab. Alfred Majerowicz. Pożegnanie Akademickie Profesora odbędzie się w sali UWr im. J. Czekanowskiego przy ul. Kuźniczej 35, 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 8 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

prof. Alfred Majerowicz
Prof. Alfred Majerowicz, Fot. Antoni Stryjewski

Urodzony 31 lipca 1925 r. emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, współorganizator życia naukowego Uniwersytetu we wczesnych latach po II wojnie światowej, nestor wrocławskiej geologii i twórca wrocławskiej szkoły petrologii, autorytet w dziedzinie petrologii skał krystalicznych i petroarcheologii, wieloletni kierownik Zakładu Mineralogii i Petrologii, inicjator specjalizacji mineralogiczno-petrologicznej w ING UWr, opiekun wielu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych i prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych.

Wybitny badacz skał Dolnego Śląska, autor fundamentalnych prac dotyczących granitów masywu Strzegom-Sobótka i skał ofiolitu Ślęży, ekspert w dziedzinie petroarcheologii. Autor licznych publikacji naukowych, opracowań i dokumentacji. Inicjator i koordynator współpracy międzynarodowych zespołów badawczych, członek rad redakcyjnych wielu czasopism, członek licznych towarzystw, komitetów i komisji naukowych.

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Odznaczony Srebrnym Pamiątkowym Medalem Uniwersytetu im. J.E. Purkyniego w Brnie, Odznaką Tysiąclecia, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Ministra i Nagrodami Rektora UWr. Uhonorowany nagrodą Ministra Środowiska „Geologia 2016” za dorobek naukowy.

Odszedł Człowiek pracowity i życzliwy, nauczyciel wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Rodzinie Pana Profesora wyrazy szczerego współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych, w tym współpracownicy Profesora z Zakładu Mineralogii i Petrologii.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

6 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 16 Lip 2019