Strona używa plików cookies więcej

Ludzie

Zmarł prof. Franciszek Połomski

16 lutego 2019 roku zmarł profesor Franciszek Połomski, emerytowany pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Msza żałobna odbędzie się w dniu 23.02.2019 r. o godzinie 12:00, w Kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 14:00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Profesor Połomski urodził się w Wodzisławiu Śląskim 28 grudnia 1934 roku. W latach 1981-1982 został pierwszym Prorektorem Uniwersytetu wybranym w wolnych wyborach rektorskich, pełnił tę funkcję również w kadencji 1984-1987. Był Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownikiem Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego w Instytucie Historii Państwa i Prawa od 1970 roku aż do przejścia na emeryturę w 2005 roku. Prezydował w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr.

Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, współpracownikiem Komisji Okręgowej Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie.

Członek Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, uczestniczył w powstaniu Unii Demokratycznej, należał do Unii Wolności. W latach 1990-1993 był Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej II Kadencji z ramienia Unii Demokratycznej. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Senatu RP, był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1998-2002 był radnym do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I Kadencji.

Wielokrotnie uhonorowany nagrodami i odznaczeniami państwowymi. Otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz najwyższe odznaczenie wrocławskiej Alma Mater – Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.

W zmarłym tracimy szlachetnego Człowieka, wybitnego Uczonego i znakomitego Nauczyciela akademickiego, Wychowawcę licznych pokoleń młodzieży, zawsze głęboko oddanego sprawom Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Historii Państwa i Prawa.

Dodane przez: Aleksandra Draus

17 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 26 Lut 2019