Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia

Zmarł prof. Karol Modzelewski

28 kwietnia w Warszawie zmarł prof. Karol Modzelewski, wybitny historyk średniowiecza, profesor nauk humanistycznych, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Orła Białego, dysydent, więzień polityczny i jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Prof. Modzelewski w latach 1992-1994 był także profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego.

„[Prof. Modzelewski] dowiódł, że wola kierowana umiłowaniem prawdy może harmonizować słowa i czynami pogodzić sprzeczności między działalnością naukowca i odpowiedzialnością obywatela. Jego pasja badawcza kierowała go ku tym, których kapryśna pamięć Europejczyków, w tym Polaków, spychała bądź to w zupełne zapomnienie, bądź zastępowała ich prawdziwe cienie sztucznymi tworami, o kształtach miłych dla oka twórców. Na przekór modom na politycznie słuszną lub politycznie poprawną wizję historii zawsze pozostawał wierny wymowie źródeł, wątłym, lecz człowiekowi jedynie dostępnym ścieżkom ku naszym przodkom.” [z listu prof. Przemysława Wiszewskiego z Instytutu Historycznego UWr, napisanego z okazji wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. Modzelewskiemu w 2008 r.]

Prof. Karol Modzelewski urodził się w 1937 r. w Moskwie. W 1945 r. wraz z rodziną przybył do Polski, w 1954 r. zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1964 r. wraz z Jackiem Kuroniem napisał „List otwarty do partii”, w którym krytykował linię polityczną PZPR. Został za to usunięty ze studiów doktoranckich i wyrzucony z pracy. Skazano go także na 3,5 roku pozbawienia wolności. W okresie PRL był wielokrotnie więziony i internowany, w sumie w więzieniu spędził ponad 8 lat.

W latach 1989-1991 sprawował mandat senatora I kadencji. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora, w latach 1992-1994 pracował w Instytucie Historycznym UWr.

– Karol Modzelewski, gdy byłem w liceum i na studiach, był dla mnie postacią z mediów i  legendy – wspomina prof. Stanisław Rosik z Instytutu Historycznego UWr. – Odruchowo przychodził mi na myśl przy wspomnieniu opozycji solidarnościowej obok Lecha Wałęsy, Jacka Kuronia czy Kornela Morawieckiego. Dlatego z pewnym trudem przyszło mi Go później złożyć w jedną postać z Profesorem Karolem Modzelewskim, uczonym o światowym autorytecie, z którym dzieliłem wspólny obszar badań nad wczesnym średniowieczem, światem tzw. barbarzyńców. Przyszły jednak wreszcie – pierwsze już blisko dwadzieścia lat temu – okazje do spotkań nie tylko na konferencjach czy wykładach, ale i podczas nawet parogodzinnych rozmów w gronie zaprzyjaźnionych osób. Tego będzie mi zawsze brakowało. Wyjątkowa inteligencja i wrażliwość, zawsze wyraziste i głęboko uzasadnione poglądy, błyskotliwy humor, umiejętność słuchania, sporo dobrych słów, rad. Za zasługi dla badań nad średniowieczem otrzymał medal LUX ET LAUS od polskiego środowiska mediewistów. A dobrze też było być w Jego towarzystwie wrocławianinem. Kochał Wrocław, wielokrotnie podkreślał, że tu odkrył wspaniałych ludzi, a przede wszystkim ten wielki powiew wolności, który przecież sam tak  podsycał. Spotkanie Go to wyjątkowy dar i zaszczyt.

Karol Modzelewski
Tomasz Leśniowski, CC BY-SA 4.0

Dodane przez: Agata Kreska

29 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 7 maja 2019