Strona używa plików cookies więcej

Ludzie

Zmarł prof. Konrad Nowacki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 września 2017 r. zmarł prof. zw. dr hab. dr h.c. Konrad Nowacki, urodzony dnia 23 kwietnia 1946 r. we Wrocławiu.

Emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Wydziału, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego, współzałożyciel Niemiecko-Polskiego Centrum Badawczego Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska, doktor honoris causa Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg, członek wielu towarzystw międzynarodowych i redakcji czasopism naukowych.

W Zmarłym tracimy naszego wieloletniego serdecznego Kolegę, pasjonata prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, cenionego komparatystę, Przyjaciela wielu pokoleń prawników i administratywistów.

Cześć Jego Pamięci!

Dyrektor i pracownicy

Rektor i Senat

Instytutu Nauk Administracyjnych

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

25 Wrz 2017

ostatnia modyfikacja: 26 Wrz 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.