Strona używa plików cookies więcej

Ludzie

Zmarł prof. Krystyn Matwijowski

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w wieku 81 lat zmarł prof. zw. dr hab. Krystyn Matwijowski, wybitny uczony, historyk, ceniony nauczyciel, wychowawca młodzieży akademickiej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1978–1981 prodziekan, a w 1985 r. dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, w latach 1990-1993 dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Mistrz i wychowawca wielu pokoleń historyków. Członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, prezes oddziału i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Specjalista z zakresu badań nad historią nowożytną Polski i powszechną, zwłaszcza parlamentaryzmu staropolskiego, historii Śląska i historii Kościoła katolickiego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 07.10.2017 r. o godz. 12.00 Mszą św. w kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Pożegnanie akademickie odbędzie się w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1) 17.10.2017 r. o godz. 10.00.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Dyrektor i Pracownicy Instytutu Historycznego

Dodane przez: Michał Raińczuk

2 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 9 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.