Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Pracownicy

Zmarł profesor Dariusz Tarnawski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 10 lutego 2021 roku zmarł Prof. dr hab. DARIUSZ TARNAWSKI (1953-2021). Dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej, Kierownik Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pogrzeb Profesora Dariusza Tarnawskiego odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 14:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Wybitny specjalista z zakresu taksonomii i systematyki, biologii i ekologii chrząszczy sprężykowatych (Insecta: Coleoptera: Elateridae) w ujęciu światowym.

Biolog środowiskowy i konserwatorski, którego zainteresowania dotyczyły takich obszarów jak ochrona bioróżnorodności, saproksyliczne gatunki chrząszczy oraz wycena i ocena zasobów przyrodniczych. Swoją karierę naukową rozpoczynał na Uniwersytecie Wrocławskim w 1978 r. na stanowisku samodzielnego biologa. Współtwórca
Instytutu Biologii Środowiskowej UWr (od 1 I 2014) i pierwszy kierownik Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców (od 1 I 2012).

Oddany pracy dydaktycznej nauczyciel akademicki, który wykształcił rzesze biologów aktywnie pracujących na polu nauki, ochrony przyrody i w szkolnictwie.

Aktywny uczestnik programów czynnej ochrony gatunków i ich siedlisk, inicjator wielu pomników przyrody i użytków ekologicznych. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody (od 9 XII 2004 do 2009) oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (od 2009 do 22 II 2010, od 23 II 2010 do 10 II 2015). Popularyzator nauki.

Sekretarz Redakcji (27 XII 1978-28 X 1985) Kluczy do oznaczania owadów Polski. Członek Kolegium Redakcyjnego (28 X 1985-10 IX 1995) Kluczy do oznaczania owadów Polski. Sekretarz redakcji Przeglądu Zoologicznego (w kadencji 1987-1991). Członek Komitetu Redakcyjnego Genus.

Autor blisko 230 publikacji naukowych, w tym 22 monografii i sześciu kluczy do oznaczania owadów.
Opisał 323 nowe dla wiedzy gatunki chrząszczy z rodziny Elateridae. Ponadto ustanowił dwa nowe plemiona, osiem podplemion, 12 rodzajów i dwa podrodzaje.

Za swoje zasługi wielokrotnie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2016 r.), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2017 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017 r.).

Żegnamy naukowca, nauczyciela akademickiego, Przyjaciela.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Pracownicy Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców
oraz Instytutu Biologii Środowiskowej

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

12 Lut 2021

ostatnia modyfikacja: 23 Lut 2021