Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Zmarł: 06.2020: prof. Marian Orzechowski, politolog, rektor

29 czerwca 2020 r. odszedł od nas w wieku 89 lat profesor Marian Orzechowski.

Historyk dziejów najnowszych, politolog, polityk, profesor zwyczajny nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Rektor UWr w latach 1972-1975.

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych (1969-1972), kierownik Ośrodka Badań Niemcoznawczych (1974-1978) oraz kierownik Zakładu Teorii i Socjologii Polityki (1978-1984).

Członek Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu, Minister Spraw Zagranicznych (1985-1988).

Doktor Honoris Causa Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego.

Historyk dziejów najnowszych, politolog, polityk. W 1955 ukończył studia na Uniwersytecie w Leningradzie. Doktorat obronił w marcu 1960 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikował w tym czasie i w latach następnych prace m.in. związane z historią Śląska i działalnością Wojciecha Korfantego na Śląsku. Tytuł profesorski uzyskał w zakresie nauk o polityce.

W latach 1971–1975 był rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 1984 do 1986 rektorem Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR. Był członkiem PZPR, w latach 1985–1988 był ministrem spraw zagranicznych. W 1989 był członkiem BP PZPR I KC PZPR odpowiedzialnym za oświatę. W 1989 roku został posłem na Sejm kontraktowy. W latach 1989–1990 był ostatnim w historii przewodniczącym Klubu Poselskiego PZPR.

Był długoletnim członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika KC PZPR „Z Pola Walki”, w którym publikowano artykuły na temat historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego. Jako profesor wykładał m.in. w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wyższej Mazowieckiej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Jego pola badawcze obejmują najnowszą historię Polski, ruchu robotniczego, polskiej myśli politycznej XIX i XX w.

Ważniejsze publikacje: Narodowa demokracja na Górnym Śląsku do 1918 r. (1965), Historia Czechosłowacji (z R R. Heckiem, 1969), Wojciech Korfanty. Biografia polityczna (1975).

Pogrzeb odbył się 7 lipca 2020 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Dodane przez: Monika Śliwa

2 lipiec 2020

ostatnia modyfikacja: 2 listopad 2020