Strona używa plików cookies więcej

Ludzie

Zmarł Profesor Stanisław Grodziski, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 maja 2020 r. w wieku 91 lat zmarł prof. Stanisław Grodziski, prawnik, historyk państwa i prawa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Grodziski był członkiem PEN-Clubu, Societe d’Histoire de Droit, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Zasiadał w Komisji Nauk Prawnych i Komisji Nauk Historycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, działał w Komitecie Badań Naukowych. Przyczynił się do reaktywowania Polskiej Akademii Umiejętności. Był też konsultantem zespołu opracowującego tekst Konstytucji RP z 1997 i członkiem zespołu doradczego premiera RP do przygotowania reformy administracyjnej państwa.

Zainteresowania naukowe Profesora Stanisława Grodziskiego obejmowały historię państwa i prawa polskiego czasów nowożytnych (1772-1918) na tle historii państwa i prawa państw zaborczych, przede wszystkim Austrii. Zajmował się też parlamentaryzmem polskim XV-XVII wieku, historią kultury prawnej w Polsce i Europie oraz źródłami prawa w Polsce. Był autorem wielu dzieł o tematyce historyczno-prawnej.

Dodane przez: Monika Śliwa

4 Cze 2020

ostatnia modyfikacja: 4 Cze 2020