Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Pracownicy

Zmarł profesor Telesfor Późniak

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z głębokim żalem zawiadamiają, że 3 kwietnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Telesfor Poźniak. Wybitny naukowiec, historyk literatur słowiańskich, zasłużony nauczyciel akademicki.

Profesor Telesfor Poźniak urodził się 28 listopada 1932 roku w kresowym zaścianku Trepałowo, w województwie wileńskim. „Zaścianek – pisał we wspomnieniach Pan Profesor – był typowy dla tamtych stron, tzn. katolicki i polski. … Okoliczne wioski zaś – prawosławne i białoruskie…, czasem litewskie”. W roku 1945, w ramach tak zwanej repatriacji, został przesiedlony wraz z rodziną na Pomorze. Tam, w Więcborku, ukończył szkołę powszechną i liceum ogólnokształcące. W latach 1951-1955 był studentem filologii rosyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze przed ukończeniem studiów został zatrudniony na stanowisku asystenta. Pracę doktorską (Dramat rosyjski na scenach polskich na ptrzełomie wieku XIX i XX, promotor – prof. Marian Jakóbiec) obronił w 1962 roku. Siedem lat później został doktorem habilitowanym na podstawie nowatorskiej rozprawy Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich. Profesorem nadzwyczajnym został w 1983 roku, a zwyczajnym w roku 1991. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w kręgu jego zainteresowań znalazły się literatury wschodniosłowiańskie w kontekście wartości kulturowych i mentalności narodowej (Dostojewski i Wschód. Szkice z pogranicza kultur, 1992). Ważne miejsce w jego dorobku naukowym zajęły prace białorutenistyczne (historia literatury białoruskiej w Dziejach literatur europejskich – 1989, Antologia literatury białoruskiej od XIX do początku XX w., 1993; Antologia poezji białoruskiej XX w., 1997). W tym czasie wypromował ponad 200 magistrów oraz 11 doktorów. W czasie swojej wieloletniej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim był prodziekanem Wydziału Filologicznego (1969-1972, 1975-1978) oraz dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej (1978-1981). Został nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i  Medalem Uniwersytetu Opolskiego.   

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 kwietnia b.r. o godz. 12.30 na Cmentarzu Parafialnym Świętej Rodziny we Wrocławiu (ul. Smętna).

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

5 Kwi 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Kwi 2019