Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Studenci / Wydarzenia

Znamy terminy rekrutacji do akademików

Informujemy że dostępny jest już harmonogram rejestracji on-line dot. składania wniosków o przyznanie miejsca w naszych domach studenckich na rok akademicki 2022/2023.

Lp. Grupy studentów/doktorantów/kandydatów na studia: Terminy składania wniosków
 1. Kandydaci na studia pełnopłatne w języku angielskim 25.04.2022 –30.08.2022 
 2. Wszyscy mieszkańcy domów studenckich UWr, zameldowani w ww. DS na dzień 31 maja 2022r. 07.06.2022-26.06.2022   
3. – Kandydaci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym i wieczorowym – I stopnia i studia jednolite magisterskie- Studenci/doktoranci starszych lat studiujący w trybie stacjonarnym i wieczorowym w Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w poprzednim roku akademickim nie byli mieszkańcami domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, lub nie zalogowali się w terminie o którym mowa w pkt 2,- uczestnicy programu MOST, TERAZ WROCŁAW, STYPENDYŚCI RZĄDU POLSKIEGO 04.07.2022- 31.07.2022
4. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim: Erasmus +, Erasmus + kraje partnerskie,umowy bilateralne,CEEPUS, ISEP, Study Abroad, Erasmus Mundus, Government Scholarship, KIRKLAND 08.07.2022-24.07.2022 
5. Kandydaci na studia II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej, studiów stacjonarnych i wieczorowych Uniwersytetu Wrocławskiego. 22.09.2022-26.09.2022
6. W przypadku wolnych miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, po zakwaterowaniu wszystkich studentów, przewidywany termin składania wniosków on-line dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni Wrocławskich 10.10.2022-18.10.2022
7. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim na semestr letni: Erasmus +, Erasmus + kraje partnerskie, umowy bilateralne, CEEPUS, ISEP, Study Abroad, Erasmus Mundus, Government Scholarship, KIRKLAND 15.12.2022-17.01.2023

Dodane przez: Agata Mitek

8 cze 2022

ostatnia modyfikacja: 8 cze 2022