Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Znamy wyniki II edycji Młodego Badacza!

Z radością ogłaszamy wyniki II edycji konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025”. W oparciu o kryteria i punktację określoną w Regulaminie konkursu na Stypendia „Młody Badacz 2020-2025” na liście rankingowej stypendystów – studentów studiów stacjonarnych I-go roku akademickiego 2021/2022) znaleźli się:

1. medaliści olimpiad międzynarodowych – 1 student,

2. finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych – 29 studentów,

3. studenci z najwyższym wynikiem w procesie rekrutacji – 70 studentów, w tym 2. studentów zostało zakwalifikowanych na podstawie z § 5 pkt, 1 Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”.

Zgodnie z regulaminem z każdego wydziału stypendia otrzymały minimum 2 osoby. Liczba osób, które znalazły się na liście rankingowej, w podziale na wydziały przedstawia się następująco:

Kolegium Międzyobszarowe Studia Indywidualne – 2

Wydział Biotechnologii – 3

Wydział Chemii – 3

Wydział Filologiczny – 28

Wydział Fizyki i Astronomii – 2

Wydział Matematyki i Informatyki – 29

Wydział Nauk Biologicznych – 3

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 14

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska – 2

Wydział Nauk Społecznych – 2

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 12.

Poniżej lista laureatów

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

24 lis 2021

ostatnia modyfikacja: 24 lis 2021