Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka

Zobacz i posłuchaj – transkrypcje nutowe zbiorów muzycznych BUWr

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego została wzbogacona o nową funkcjonalność związaną z prezentacją zapisu nutowego historycznych utworów muzycznych, pochodzących ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dzięki niej, oprócz możliwości przeglądania reprodukcji cyfrowej oryginalnego utworu muzycznego, użytkownik może również zapoznać się z jego udźwiękowioną wersją, która powstała w wyniku transkrypcji.

Usługę uruchomiono w trakcie realizacji projektu finansowanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Transkrypcja, udźwiękowienie i udostępnienie dawnych utworów muzycznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu” (Działalność Upowszechniająca Naukę 546/P-DUN/2016). Głównym celem tego projektu było wykonanie transkrypcji nutowych. Projekt realizowali pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz partnerzy projektu – Wrocławscy Kameraliści. Zgodnie z założeniem projektu transkrypcje objęły 230 utworów wydanych w XIX wieku oraz 100 utworów pochodzących z kolekcji rękopisów i starych druków muzycznych. Do stworzenia 230 transkrypcji XIX-wiecznych utworów zostały wybrane polskie pieśni patriotyczne i ludowe z następujących zbiorów:

  1. „Śpiewnik narodowy Związku Kół Śpiewackich na Westfalię, Nadrenję i s. prow. wydany na cześć zmartwychwstałej i niepodległej Polski…”
  2. „Wspomnienia roku 1830–1831 (Wiersze, pieśni z muzyką, marsze Wojska Polskiego, odnoszące się do tej epoki)”
  3. Śpiewnik szkolny zawierający w I. części pieśni w kościele katolickim używane, ułożone na 4 mieszane głosy (z organem). W II części jedno i dwugłosowe piosnki świeckie rozłożone na 4 klasy w 6-oddziałowych szkołach ludowych, oraz okolicznościowe kantaty i powinszowania”.

Wśród utworów muzycznych, do których wykonano transkrypcje nutowe znalazły się również dzieła takich śląskich twórców, jak m.in. Samuel Besler (1574–1625) i Gregor Lange (1552–1587), a także unikatowe utwory Mikołaja Zieleńskiego (1550–1616). W projekcie wykorzystano również zasób rękopiśmienny BUWr, dokonując transkrypcji 34 utworów wokalnych należących do historycznej kolekcji Jerzego Rudolfa – legnickiego księcia z linii Piastów.

Nowa forma udostępniania zapisu nutowego znacznie poszerza dotychczasowe możliwości prezentacji historycznych utworów muzycznych nie tylko o formę możliwą do odsłuchania, ale także dalszego wykorzystania, zarówno przez muzyków profesjonalistów, jak i amatorów związanych ze światem muzyki. Nuty można pobrać w wielu formatach edycyjnych (mscz, MusicXML), prezentacyjnych (PDF) oraz audio (mp3).

Dostęp do kolekcji możliwy jest poprzez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego oraz bezpośrednio poprzez portal MuseScore

Dodane przez: Marcin Szala

16 Kwi 2017

ostatnia modyfikacja: 5 maja 2017