Strona używa plików cookies więcej

Studenci

Zostań mieszkańcem akademików UWr

Uwaga przyszli studenci Uniwersytetu Wrocławskiego! Jeżeli upewnicie się, że zostaliście przyjęci na swój wymarzony kierunek na UWr, a chcecie mieszkać w akademikach naszej Uczelni, pamiętajcie, że od 15 lipca rusza rekrutacja do domów studenckich.

Studenci przyjęci na studia na UWr w trybie stacjonarnym i wieczorowym (studia I stopnia i studia jednolite magisterskie) składają wnioski on-line po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na stronie www.rejestracja.ds.uni.wroc.pl. Macie na to czas do 25 lipca.

We wniosku należy wpisać nr PESEL, ale nie należy wypełniać pola „nr albumu”!

W ten sam sposób składają wnioski studenci programów międzynarodowych, przyjętych na studia za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej w ramach programów ERASMUS+, CEEPUS, KIRKLAND, umów bilateralnych, ISEP. Studenci cudzoziemcy muszą we wniosku wpisać datę urodzenia.

W przypadku studentów przyjętych na pełnopłatne studia w języku angielskim, Biuro Współpracy Międzynarodowej przekaże zapotrzebowanie ilości miejsc na podstawie wpływających aplikacji do 25 lipca 2017 r.

Studenci oraz doktoranci przyjęci na studia na UWr w ramach programu MOST muszą wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja.ds@uni.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres Działu Spraw Studenckich (pl. Uniwersytecki 1) zaświadczenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającego fakt przyjęcia na studia na Uniwersytecie Wrocławskim. We wniosku on-line musicie wpisać wydział, kierunek, numer albumu oraz nazwę macierzystej uczelni.

Lista osób, którym przyznano miejsca w domach studenckich zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego w zakładce zakwaterowanie terminie 21-28 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji o zakwaterowaniu w akademikach UWr znajduje się w dokumencie Zasady zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

10 Lip 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Sie 2017