Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Zostań specjalistą od chemikaliów

Na podyplomowym kierunku zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym pozostały jeszcze nieliczne wolne miejsca. Jeśli chcesz zająć jedno z nich, nie czekaj do ostatniej chwili. Rekrutacja zakończy się w listopadzie.

Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego to studia, którym przyświeca jeden główny cel: przygotować absolwentów do wypełniania obowiązków związanych z obrotem chemikaliami na rynku. Ukończenie nauki jest jednoznaczne ze zdobyciem wiedzy dotyczącej m.in.:

  • polskich i wspólnotowych aktów prawnych regulujących produkcję, import, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie chemikaliów,
  • klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych,
  • oraz – w podstawowym zakresie – toksykologii (szkodliwe działanie substancji chemicznych na zdrowie człowieka) i ekotoksykologii (szkodliwe działanie substancji chemicznych na środowisko).

– To jedyne takie studia podyplomowe we Wrocławiu i w całym województwie dolnośląskim – mówi Dawid Piekarski, zastępca kierownika kierunku (funkcję kierownika pełni dziekan WPAE, prof. Karol Kiczka).

Oferta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii jest skierowana przede wszystkim do kadry zarządzającej i/lub pracowników pionu technicznego, kontroli jakości, administracji, a także do specjalistów z działów BHP i ochrony środowiska, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu prawa, ekonomii, chemii, biochemii, biotechnologii, biologii, ochrony środowiska oraz absolwentów studiów II stopnia wymienionych kierunków. Program studiów z pewnością zainteresuje również osoby chcące uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa chemicznego.

Kierunek zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii został stworzony we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

Więcej informacji – w tym szczegóły dotyczące zasad rekrutacji – znajdziecie na stronie poświęconej studiom podyplomowym i kursom dokształcającym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz na stronie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodane przez: Michał Raińczuk

22 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Lis 2019